Sve što Vas može zanimati i što bi Vam moglo zatrebati u vezi GDPR-a, poveznice, dokumenti i obrasci

Sve što Vas može zanimati i što bi Vam moglo zatrebati u vezi GDPR-a, poveznice, dokumenti i obrasci

OBAVIJEST KORISNICIMA

 

 

Poštovani,

Od 25. 05. 2018. godine u Republici Hrvatskoj je u primjeni Opća uredba o zaštiti podataka (u daljnjem tekstu: Uredba) koja predstavlja bitan napredak u području zaštite osobnih podataka.

 

Sukladno Uredbi, donijeli smo Pravilnik o zaštiti i obradi osobnih podataka i imenovali Službenika za zaštitu osobnih podataka, koji dodatno brine da se Vaši osobni podaci u  Obrtničkoj komori  Varaždinske županije (dalje u tekstu OKVŽ ) zakonito obrađuju.

Naš Pravilnik o zaštiti i obradi osobnih podataka dostupan je na našoj internetskoj stranici: www.obrtnicka-komora-vz.hr te Vas molimo da se dodatno informirate o svojim pravima, kao i novim standardima zaštite privatnosti koje OKVŽ uvodi u poslovanje.

Kao što Vam je poznato, OKVŽ prikuplja i obrađuje osobne podatke prvenstveno s  ciljem promicanja obrta i obrtništva, zastupanja i predstavljanja obrtnika i ostalih članova HOK-a pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu, pružanja pomoći prilikom osnivanja i poslovanja obrta,, promicanja, organiziranja i sudjelovanja u obrazovanju za obrtništvo, poticanja, razvoja i štićenja dobrih poslovnih običaja, poslovnog morala i zaštite potrošača,razvoja inf. sustava i poslovnog informiranja članstva o stručnim,poslovnim i tehnološkim pitanjima i novostima  ali i ugovaranja usluga, uspostavljanja poslovnih odnosa, ispunjenja ugovornih obveza, unaprjeđenja poslovnih procesa te izvršavanja ostalih zadaća od javnog interesa.

Količina podataka koje prikupljamo ovisi o vrsti usluge koje pružamo. Uz podatke koji su nam potrebni za te svrhe, postoji mogućnost prikupljanja i dodatnih podataka  koji su nam potrebni a radi ispunjenja naših zakonskih obveza.

Zahtjeve u pogledu zaštite Vaših podataka koji su propisani Uredbom obradit ćemo u skladu sa svim odredbama Uredbe i ostalih propisa Republike Hrvatske te ove postupke shvaćamo kao priliku da postojeće povjerenje dodatno učvrstimo i unaprijedimo.

Ukoliko imate potrebu za daljnjim informacijama obratite se na naš broj 042 320 986, 302 950 ili upitom na: ok.varazdin@hok.hr.

OBRTNIČKA KOMORA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

 

U nastavku donosimo poveznice dokumenata i obrazaca  vezanih uz GDPR, koji Vam mogu zatrebati.

 

Zahtjev za prenosivost osobnih podataka_predlozak_POK_UO

Pravilnik o zaštiti i obradi osobnih podataka

Prigovor na obradu osobnih podataka_predlozak_POK_UO

Zahtjev za brisanje osobnih podataka_predlozak_POK_UO

Zahtjev za ispravak ili dopunu osobnih podataka_predlozak_POK_UO

Zahtjev za ograničenje obrade osobnih podataka_predlozak_POK_UO

Zahtjev za prava ispitanika POK UO