Zadaće komore

– Promicanje, usklađivanje i zastupanje zajedničkih interesa obrtnika pred tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno pred tijelima Grada Varaždina i Varaždinske županije

– Davanje mišljenja i prijedloga kod donošenja propisa iz oblasti obrtništva

– Pružanje pomoći obrtnicima prilikom osnivanja i poslovanja obrta

– Pružanje pomoći obrtnicima kod nastupa na sajmovima, uspostavljanje poslovne suradnje i promicanje na tržištu

– Promicanje, organiziranje i sudjelovanje u obrazovanju za obrtnička zanimanja, sudjelovanje u licenciranju radionica za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja, priprema i provođenje majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti te vođenje potrebnih evidencija

– Informiranje obrtnika o novostima u poslovanju, aktualnim natječajima i projektima

– Prikupljanje potrebnih podataka i vođenje evidencija

– Obavljanje drugih zadaća određenih zakonom i Statutom Komore