Licenciranje

Licenciranje

Za izvođenje praktičnog dijela naukovanja obrtnik i pravna osoba moraju imati dozvolu (licencu). Dozvolu izdaje Hrvatska obrtnička komora, koja ujedno propisuje i postupak i način njenog izdavanja.

Obrtnik i pravna osoba izvode naukovanje putem mentora koji može biti vlasnik obrta, odnosno zaposlenik obrta ili pravne osobe.

Mentori mogu biti:

– osobe s položenim majstorskim ispitom u odgovarajućoj kvalifikaciji
– osobe koje ima odgovarajuće srednje strukovno obrazovanje i najmanje 7 godina radnog iskustva u kvalifikaciji za koju izvodi naukovanje te položen ispit kojim dokazuje osnovna znanja o poučavanju učenika na naukovanju,
– osobe s odgovarajućim višim ili visokim obrazovanjem uz položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika na naukovanju,
– fizičke osobe, izumitelji, osobe sa završenim odgovarajućim srednjim strukovnim obrazovanjem sa sjedištem obrta u područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima ili na otocima koje imaju najmanje tri godine radnog iskustva u zanimanju za koje izvode praktični dio naukovanja i položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika na naukovanju.

Obrt ili pravna osoba koji žele izvoditi program praktičnog dijela naukovanja moraju također imati odgovarajuće prostorne i/ili materijalne uvjete za izvođenje naukovanja. Poseban program stjecanja osnovnih znanja o poučavanju učenika na naukovanju donosi ministarstvo nadležno za obrt.

Dozvola se izdaje s rokom važenja od sedam godina.

 

Za postupak izdavanja dozvole (licence) potrebno je priložiti:​

  1.  Zahtjev za izdavanje licence
  2. OBRTNICU ili RJEŠENJE TRGOVAČKOG SUDA (preslika)
  3. MAJSTORSKA DIPLOMA / POTVRDA O POLOŽENOM MAJSTORSKOM ISPITU u zanimanju za koje se traži licenca (preslika) ili ZA OSOBE KOJE NISU POLOŽILE MAJSTORSKI ISPIT: Dokaz o priznavanju prava sukladno odredbi članka 66. Zakona o obrtu (preslika) i dokaz o položenom ispitu kojim se dokazuju osnovna znanja o poučvanju učenika (preslika) ili diploma/svjedodžba o završenom visokoškolskom obrazovanju (preslika) i dokaz o položenom ispitu kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika (preslika) ili dokaz o statusu izumitelja (preslika) i preslika radne knjižice ili potvrda o podacima evidentiranoim u HZMO za razdoblja do 30.6.2013. i dokaz o položenom ispitu kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika (preslika) ili svjedodžba o završenom odgovarajućem srednjem strukovnom obrazovanju (preslika) i preslika radne knjižice ili potvrda o podacima evidentiranoim u HZMO za razdoblja do 30.6.2013. i dokaz o položenom ispitu kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika (preslika)
  4. ZAPISNIK O OCJENI OSPOSOBLJENOSTI RADNIKA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN za osobe koje će izvoditi praktičnu nastavu i vježbe naukovanja (preslika)
  5. UVJERENJE O NEKAŽNJAVANJU (ne starije od 6 mjeseci) za osobe koje će izvoditi praktičnu nastavu i vježbe naukovanja
  6. Ispunjeni Obrazac za izdavanje potvrde Suda časti Hrvatske obrtničke komore da tvrtki koja podnosi zahtjev za izdavanje/promjenu licencije nije oduzeto pravo na primanje naučnika na praktičnu nastavu i vježbe naukovanja.
  7. Suglasnost za traženje podataka za osobe koje će izvoditi praktičnu nastavu i vježbe naukovanja.
  8. PRESLIKU OSOBNE ISKAZNICE za osobe koje će izvoditi praktičnu nastavu i vježbe naukovanja.

Zahtjev za izdavanje licence

Obrazac za izdavanje potvrde Suda časti

Suglasnost za traženje podataka

 

Troškovi izdavanja licence

Troškovi postupka licenciranja iznose 600,00 kn. Podnositelji zahtjeva dužni su uplatiti cjelokupni iznos nakon provjere dokumentacije i kadrovskih uvjeta od strane djelatnika za obrazovanje, a prije poduzimanja daljnjih koraka za licenciranje. Podnositelj zahtjeva nema pravo na povrat sredstava u slučaju  da odustane od postupka koji je već u tijeku ili ako Inspektorat rada utvrdi da isti ne udovoljava uvjetima za dobivanje dozvole (licencije).

Uplata troškova ispita vrši se na ime Obrtničke komore Varaždinske županije, B. Vodnika 4, Varaždin:
Žiro račun Obrtničke komore Varaždinske županije IBAN HR0224840081100694524,    
model HR67, poziv na broj primatelja OIB (Vaš OIB), opis plaćanja: licenca.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Obrtničku komoru Varaždinske županije, Branka Vodnika 4, na tel: 042/302 950, 042/ 320 335 ili na e-mail: obrazovanje-vz@hok.hr