Licenciranje

Licenciranje

Za izvođenje praktičnog dijela naukovanja obrtnik i pravna osoba moraju imati dozvolu (licencu). Dozvolu izdaje Hrvatska obrtnička komora, koja ujedno propisuje i postupak i način njenog izdavanja.

Obrtnik i pravna osoba izvode naukovanje putem mentora koji može biti vlasnik obrta, odnosno zaposlenik obrta ili pravne osobe.

Mentori mogu biti:

 • osobe s položenim majstorskim ispitom u odgovarajućoj kvalifikaciji
 • osobe koje ima odgovarajuće srednje strukovno obrazovanje i najmanje 7 godina radnog iskustva u kvalifikaciji za koju izvodi naukovanje te položen ispit kojim dokazuje osnovna znanja o poučavanju učenika na naukovanju,
 • osobe s odgovarajućim višim ili visokim obrazovanjem uz položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika na naukovanju,
 • fizičke osobe, izumitelji, osobe sa završenim odgovarajućim srednjim strukovnim obrazovanjem sa sjedištem obrta u područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima ili na otocima koje imaju najmanje tri godine radnog iskustva u zanimanju za koje izvode praktični dio naukovanja i položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika na naukovanju.

 

Obrt ili pravna osoba koji žele izvoditi program praktičnog dijela naukovanja moraju imati također imati odgovarajuće prostorne i/ili materijalne uvjete za izvođenje naukovanja. Poseban program stjecanja osnovnih znanja o poučavanju učenika na naukovanju donosi ministarstvo nadležno za obrt.

Dozvola se izdaje s rokom važenja od sedam godina.

 

Za postupak izdavanja dozvole (licence) potrebno je priložiti:​

 1. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE (ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE – LICENCIJE)
 2. RJEŠENJE O OBRTU/OBRTNICU – (preslika) za osobe koji imaju vlastiti obrt ili RJEŠENJE TRGOVAČKOG SUDA u kojem se vidi da imate upisanu djelatnost za koju želite dobiti licencu
 3. PRESLIKU MAJSTORSKE DIPLOME / POTVRDE O POLOŽENOM MAJSTORSKOM ISPITU u zanimanju za koje se traži licenca i izvadak iz HZMO iz kojeg se vidi da je osoba koja će izvoditi praktičnu nastavu i vježbe naukovanja zaposlena u Vašoj tvrtki,  ili: ZA OSOBE KOJE NISU POLOŽILE MAJSTORSKI ISPIT: Presliku Svjedodžbe završene škole u zanimanju za koje se traži dozvola (licencija), potvrdu o ostvarenom radnom stažu izdanu od HZMO-a i Potvrdu o položenom ispitu kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika; ili dokaz o stečenom odgovarajućem višem ili visokom obrazovanju i Potvrdu o položenom ispitu kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika ili Potvrdu o stečenom pedagoško-psihološkom obrazovanju
 4. ZAPISNIK O OCJENI OSPOSOBLJENOSTI RADNIKA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN za osobe koje će izvoditi praktičnu nastavu i vježbe naukovanja (preslika)
 5. UVJERENJE O NEKAŽNJAVANJU (ne starije od 6 mjeseci) za osobe koje će izvoditi praktičnu nastavu i vježbe naukovanja (Uvjerenje o nekažnjavanju/Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak možete dobiti i preko sustava e-Građani: https://gov.hr/moja-uprava/drzavljanstvo-i-isprave/potvrde-i-uvjerenja/uvjerenje-da-se-ne-vodi-kazne…
 6. ISPUNJENI OBRAZAC ZA IZDAVANJE POTVRDE SUDA ČASTI (OBRAZAC SUD ČASTI)  Hrvatske obrtničke komore da tvrtki koja podnosi zahtjev za izdavanje/promjenu licencije nije oduzeto pravo na primanje naučnika na praktičnu nastavu i vježbe naukovanja.
 7. POTPISANU SUGLASNOST ZA TRAŽENJE PODATAKA (SUGLASNOST ZA TRAŽENJE PODATAKA)  za osobe koje će izvoditi praktičnu nastavu i vježbe naukovanja.
 8. PRESLIKU OSOBNE ISKAZNICE za osobe koje će izvoditi praktičnu nastavu i vježbe naukovanja.

Troškovi postupka licenciranja iznose 600,00 kn. Podnositelji zahtjeva dužni su uplatiti cjelokupni iznos nakon provjere dokumentacije i kadrovskih uvjeta od strane djelatnika za obrazovanje, a prije poduzimanja daljnjih koraka za licenciranje. Podnositelj zahtjeva nema pravo na povrat sredstava u slučaju  da odustane od postupka koji je već u tijeku ili ako Inspektorat rada utvrdi da isti ne udovoljava uvjetima za dobivanje dozovle (licencije).

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta temeljem projekta „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ vrši povrat do 80% od iznosa opravdanih troškova za izdavanje dozvole/licencije za prijem naučnika.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Obrtničku komoru Varaždinske županije, Branka Vodnika 4, na tel: 042/302 950, 042/ 320 335 ili na e-mail: obrazovanje-vz@hok.hr