Majstorski ispit

          U skladu sa  Zakonom o obrtu ( NN 143/13, NN 127/19)

Obrtnička komora Varaždinske županije

P O Z I V A

zainteresirane kandidate na polaganje

MAJSTORSKOG ISPITA U  2020. GODINI

 

Majstorski ispit će se organizirati za zvanja čiji su programi objavljeni u “ Narodnim novinama “ br. 102/95., 25/96., 57/96., 125/97., 17/02. i 5/04.

 

Uvjeti za pristupanje majstorskom ispitu:

• Majstorskom ispitu mogu pristupiti osobe koje nakon položenog naučničkog ispita imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.

• Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe koje nakon završetka srednjeg strukovnog obrazovanja za stjecanje kvalifikacije koja nije kvalifikacija stečena strukovnim obrazovanjem za vezane obrte, programa gimnazije te srednjeg umjetničkog obrazovanja, ako na dan pristupanju ispitu imaju najmanje četiri godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.

• Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe s položenim naučničkim ispitom u odgovarajućem zanimanju i završenim obrazovanjem u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.

• Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe koje su stekle odgovarajuću srednju stručnu spremu do školske godine 1999./2000., ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.

• Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe koje nakon završetka srednjeg strukovnog obrazovanja za stjecanje kvalifikacije koja nije kvalifikacija stečena strukovnim obrazovanjem za vezane obrte, programa gimnazije te srednjeg umjetničkog obrazovanja, ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit i završeno obrazovanje u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.

Radno iskustvo u određenom zanimanju je iskustvo koje osoba stječe unutar radnog odnosa, tijekom stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, radom u svojstvu volontera ili drugim oblikom rada u skladu sa zakonom. Radno iskustvo dokazuje se javnim ispravama te ugovorom o radu, odgovarajućim potvrdama, preporukama i izjavama svjedoka o radu na određenim poslovima.

 

U 2020. godini u OKVŽ- e provode se ispitni rokovi majstorskih ispita:

 • Svibanj – od 30. 03. do 08. 05. 2020.g.
  • prijave do 14. veljače 2020.g.
 • Prosinac – od 09. 11. do 18. 12. 2020.g.
  • prijave do 25. rujna 2020.g.

 

Za pristup ispitu potrebno je priložiti:

 1. Prijavnicu za ispit  (može se dobiti u Obrtničkoj komori ili preuzeti sa web stranice)
 2. Rodni list, kopija
 3. Domovnicu, kopija              
 4. Osobnu iskaznicu, preslika                                           
 5. Svjedodžbe o pomoćničkom i završnom ispitu, kopija
 6. e – radna knjižica (Elektronički zapis o radnopravnom statusu, HZMO) – kopija
 7. Potvrdu(e) o radnom iskustvu u zanimanju za koji se majstorski ispit polaže (izdaje poslodavac, a ovjerava se kod javnog bilježnika)  * ili Ugovor o radu                                  
 8. Uvjerenje za rad na siguran način ili zaštitu na radu
 9. Za obrtnike obrtnica                                     

* originalne dokumente donijeti na uvid

 

PRUZMITE PRIJAVNICU OVDJE

ROKOVI POLAGANJA MAJSTORSKIH ISPITA U 2020.