Majstorski ispit

          U skladu sa  Zakonom o obrtu ( pročišćeni tekst – N. N. br. 143/2013.)

Obrtnička komora Varaždinske županije

P O Z I V A

zainteresirane kandidate na polaganje

MAJSTORSKOG ISPITA U  2020. GODINI

 

Majstorski ispit će se organizirati za zvanja čiji su programi objavljeni u “ Narodnim novinama “ br. 102/95., 25/96., 57/96., 125/97., 17/02. i 5/04.

Majstorskom ispitu mogu pristupiti:

 1. Osobe koje nakon položenog pomoćničkog ispita imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
 2. Osobe koje nakon završetka neodgovarajućeg srednje strukovnog obrazovanja, imaju najmanje tri godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit
 3. Osobe koje su stekle odgovarajuću srednju stručnu spremu do školske godine 1999./2000., ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.

 

U 2020. godini u OKVŽ- e provode se ispitni rokovi majstorskih ispita i to u:

 • Svibanj – od 30. 03. do 08. 05. 2020.g.
  • prijave do 14. veljače 2020.g.
 • Prosinac – od 09. 11. do 18. 12. 2020.g.
  • prijave do 25. rujna 2020.g.

 

Za pristup ispitu potrebno je priložiti:

 1. Prijavnicu za ispit  (može se dobiti u Obrtničkoj komori ili preuzeti sa web stranice)
 2. Rodni list, kopija
 3. Domovnicu, kopija              
 4. Osobnu iskaznicu, presliku                                           
 5. Svjedodžbe o pomoćničkom i završnom ispitu, kopija
 6. Potvrdu HZMO o ostvarenom stažu
 7. Potvrdu(e) o radnom iskustvu u zanimanju za koji se majstorski ispit polaže (izdaje poslodavac, a ovjerava se kod javnog bilježnika)  * ili Ugovor o radu                                  
 8. Uvjerenje za rad na siguran način ili zaštitu na radu
 9. Za obrtnike obrtnica                                     

 

* originalne dokumente donijeti na uvid

 

PRUZMITE PRIJAVNICU OVDJE

ROKOVI POLAGANJA MAJSTORSKIH ISPITA U 2020.