Majstorski ispit

          U skladu sa  Zakonom o obrtu ( pročišćeni tekst – N. N. br. 143/2013.)

Obrtnička komora Varaždinske županije

P O Z I V A

zainteresirane kandidate na polaganje

MAJSTORSKOG ISPITA U  2018. GODINI

 

Majstorski ispit će se organizirati za zvanja čiji su programi objavljeni u “ Narodnim novinama “ br. 102/95., 25/96., 57/96., 125/97., 17/02. i 5/04.

Majstorskom ispitu mogu pristupiti:

 1. Osobe koje nakon položenog pomoćničkog ispita imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
 2. Osobe koje nakon završetka neodgovarajućeg srednje strukovnog obrazovanja, imaju najmanje tri godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit
 3. Osobe koje su stekle odgovarajuću srednju stručnu spremu do školske godine 1999./2000., ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.

 

U 2018. godini u OKVŽ- e provode se ispitni rokovi majstorskih ispita i to u:

 • Veljača – od 22. 01. do 02. 03. 2018. g.
  • prijave do 8. prosinca 2017.g.
 • Svibanj – od 03. 04. do 11. 05. 2018.g.
  • prijave do 16. veljače 2018.g.
 • Rujan – od 03. 09. do 11. 10. 2018.g.
  • prijave do 20. srpnja 2018.g.
 • Prosinac – od 12. 11. do 21. 12. 2018.g.
  • prijave do 28. rujna 2018.g.

 

Za pristup ispitu potrebno je priložiti:

 1. Prijavnicu za ispit  (može se dobiti u Obrtničkoj komori ili na web stranici)
 2. Rodni list (ne stariji od 6 mjeseci) i domovnicu                 
 3. Kopija osobne iskaznice                                           
 4. Svjedodžbe o pomoćničkom i završnom ispitu
 5. E-potvrda mirovinskog o ostvarenom stažu
 6. Potvrdu(e) o radnom iskustvu u zanimanju za koji se majstorski ispit polaže (izdaje poslodavac, a ovjerava se kod javnog bilježnika)  * ili Ugovor o radu                                  
 7. Uvjerenje za rad na siguran način ili zaštita na radu
 8. Za obrtnike obrtnica                                     

 

* originalne dokumente donijeti na uvid

 

PRUZMITE PRIJAVNICU OVDJE

KALENDAR MAJSTORSKIH ISPITA U 2018.