Majstorski ispit

Majstorski ispiti    

Majstorski ispiti su državno priznati ispiti, regulirani Zakonom o obrtu i Pravilnikom o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita, te ispita o stručnoj osposobljenosti (NN 88/02)., a mogu se polagati za zvanja s liste vezanih obrta.

Popis majstorskih zvanja

Uvjeti za pristupanje majstorskom ispitu:

• Majstorskom ispitu mogu pristupiti osobe koje nakon položenog naučničkog ispita imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.

• Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe koje nakon završetka srednjeg strukovnog obrazovanja za stjecanje kvalifikacije koja nije kvalifikacija stečena strukovnim obrazovanjem za vezane obrte, programa gimnazije te srednjeg umjetničkog obrazovanja, ako na dan pristupanju ispitu imaju najmanje četiri godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.

• Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe s položenim naučničkim ispitom u odgovarajućem zanimanju i završenim obrazovanjem u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.

• Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe koje su stekle odgovarajuću srednju stručnu spremu do školske godine 1999./2000., ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.

• Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe koje nakon završetka srednjeg strukovnog obrazovanja za stjecanje kvalifikacije koja nije kvalifikacija stečena strukovnim obrazovanjem za vezane obrte, programa gimnazije te srednjeg umjetničkog obrazovanja, ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit i završeno obrazovanje u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.

Radno iskustvo u određenom zanimanju je iskustvo koje osoba stječe unutar radnog odnosa, tijekom stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, radom u svojstvu volontera ili drugim oblikom rada u skladu sa zakonom. Radno iskustvo dokazuje se javnim ispravama te ugovorom o radu, odgovarajućim potvrdama, preporukama i izjavama svjedoka o radu na određenim poslovima.

 

Rokovi majstorskih ispita u 2024. godini u Obrtničkoj komori Varaždinske županije

Svibanj – od 25. 03. do 03. 05. 2024.g.
• prijave do 9. veljače 2024.g.

Prosinac – od 04. 11. do 13. 12. 2024.g.
• prijave do 20. rujna 2024.g.

Kalendar majstorskih ispita OKVŽ 2024.

 

Za pristup ispitu potrebno je priložiti:

  1. Prijavnicu za ispit
  2. Rodni list, kopija
  3. Domovnicu, kopija              
  4. Osobnu iskaznicu, preslika
  5. Svjedodžba o završnom ispitu, kopija
  6. Svjedodžba o pomoćničkom ispitu, kopija
  7. e – radna knjižica (Elektronički zapis o radnopravnom statusu, HZMO) – kopija
  8. Potvrdu(e) o radnom iskustvu u zanimanju za koji se majstorski ispit polaže (izdaje poslodavac, a ovjerava se kod javnog bilježnika)  * ili Ugovor o radu
  9. Za obrtnike obrtnica

* originalne dokumente donijeti na uvid

Prijavnica za polaganje majstorskog ispita

 

Struktura majstorskih ispita

Majstorski ispit sastoji se od četiri dijela:
1. dio: Izrada praktične zadaće i / ili radne probe
2. dio: Provjera teorijskih znanja nužnih za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu
3. dio: Provjera znanja iz područja gospodarstva, poznavanje propisa o vođenju poslovnih knjiga i propisa o obavljanju obrta
4. dio: Provjera osnovnih znanja nužnih za poduku naučnika

Hrvatska obrtnička komora, na zahtjev ispitanika, može priznati temeljem odgovarajuće isprave jedan ili više dijelova majstorskog ispita iz ranije stečenog obrazovanja.

Zahtjev za oslobođenje dijela ispita.docx

Zahtjev za oslobođenje dijela ispita.pdf

Ispitaniku koji je položio majstorski ispit izdaje se DIPLOMA o majstorskom zvanju (majstorska diploma). Majstorsko zvanje upisuje se u radnu knjižicu.

 

Cijena majstorskog ispita

Cijena majstorskog ispita propisana je Rješenjem o cijeni polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti, pomoćničkog i majstorskog ispita (NN 31/02) i iznosi 345,08 eura (2.600,00 kuna).

Uplata troškova ispita vrši se na ime Obrtničke komore Varaždinske županije, B. Vodnika 4, Varaždin:
Žiro račun Obrtničke komore Varaždinske županije IBAN HR0224840081100694524,    
model HR67, poziv na broj primatelja OIB (Vaš OIB), opis plaćanja: majstorski ispit.

Tečaj konverzije kune u EUR: 7,53450