Tijela komore

Obrtničkom komorom Varaždinske županije upravljaju:

1. Skupština
Skupština Obrtničke komore Varaždinske županije najviše je tijelo upravljanja Komore, a broji 21 člana. Mandat članova Skupštine traje četiri godine s pravom ponovnog izbora.

Članovi Skupštine za mandatno razdoblje 2018.-2022.
1. Boris Kos
2. Andreja Saiu Večerić
3. Jurica Cafuk
4. Igor Šoković
5. Zdenko Marenčić
6. Biljana Rak
7. Ksenija Plavec Fiket
8. Vladimir Bais
9. Monika Petrovečki
10. Ivan Hohnjec
11. Zvonimir Pisačić
12. Miroslav Tomiek
13. Boris Šafran
14. Dominik Meštrić
15. Darko Lončar
16. Ivan Ćibarić
17. Srećko Grabrovec
18. Nevenka Vincetić
19. Štefan Ljekaj
20. Jadranka Behin

2. Upravni odbor
Upravni odbor ima 9 članova, kojega čine predsjednici udruženja obrtnika i 4 člana koje na prijedlog predsjednika Komore imenuje Skupština Komore. Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine.

Članovi Upravnog odbora za mandatno razdoblje 2018.-2022.
1. Boris Kos
2. Jurica Cafuk
3. Zvonimir Pisačić
4. Darko Lončar
5. Nikola Fajfar
6. Josip Tržec
7. Boris Botković
8. Jadranka Behin
9. Nikolina Kancijan Golubić

3. Nadzorni odbor
Nadzorni odbor imenuje Skupština Komore. On ima 3 člana, a oni između sebe biraju
predsjednika. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

Članovi Nadzornog odbora za mandatno razdoblje 2018.-2022.
1. Smiljka Bužić
2. Branko Brežnjak
3. Mirko Huzjak

4. Predsjednik Komore
Predsjednik Komore je osoba (obrtnik) kojega imenuje i razrješava Skupština Komore iz redova članova Komore. Mandat predsjednika Komore traje četiri godine s pravom ponovnog izbora.

Predsjednik Komore za mandatno razdoblje 2018.-2022.
Mario Milak

ŽIVOTOPIS

Mario Milak rođen je u Varaždinu, 17. travnja 1976. godine. Nakon završetka osnovne škole
upisuje srednju strukovnu školu smjer stolar, a 2008. godine polaže i majstorski ispit gdje stječe
zvanje majstor stolar.

Mario Milak dijete je iz obrtničke obitelji. Djed Stjepan imao je strojobravarsku radionicu, a otac Stjepan stolarsku od kojega je i naslijedio obrt koji djeluje već više od trideset godina.

Proizvodi i ugrađuje sve vrste stolarije, modernog i retro oblika i izgleda, namještaj za privatne i poslovne objekte diljem Hrvatske. Posebno se ponosi radovima na spomenicima kulture i sakralne baštine te na brojnim gospodarskim objektima i ustanovama.

Redovito nastupa na sajmovima i izložbama na kojima dobiva nagrade i priznanja za svoj rad, aktivno sudjeluje u humanitarnim akcijama, bori se za očuvanje tradicije te promicanje obrtništva.

Mario se aktivno uključuje u rad Komorskog sustava 2010. godine, a do danas obnašao je mnoge funkcije:

  • predsjednik Obrtničke komore Varaždinske županije
  • član Upravnog odbora HOK-a
  • predsjednik Ceha proizvodnih obrta u HOK-u
  • predsjednik Udruženja obrtnika Novi Marof
  • član Skupštine i Upravnog odbora OKVŽ-a
  • predsjednik Ceha proizvodnih obrta UONM

 

Uz sve navedeno Mario je i član Savjeta za obrazovanje, gospodarstvo i međuregionalnu suradnju Varaždinske županije te član Osnivačkog vijeća Srednje škole Novi Marof putem kojih se bori za promicanje i popularizaciju obrtničkih zanimanja.

U slobodno vrijeme sudjeluje u radu Rotary Cluba Varaždin, Jug; Lovačkog društva Vepar iz Novog Marofa te Streljačkog kluba Novi Marof.

Predsjedniku Komore u obavljanju danih mu ovlasti pomažu dva potpredsjednika Komore koje na prijedlog predsjednika Komore imenuje i razrješava Skupština Komore.

Potpredsjednici Komore za mandatno razdoblje 2018.-2022.:
1. Igor Šoković
2. Robert Dukši