Kontakt

Adresa: Branka Vodnika 4

E-mail: ok.varazdin@hok.hr

Telefon:
042 302 950
042 320 335
042 320 986
Fax: 042 320 949

Predsjednik Komore: Mario Milak

Potpredsjednici: Igor Šoković, Robert Dukši

Tajnik Komore: Ilonka Zrnić, mag. rel. publ.

Administrator: Sandra Matejak, mag. oec.

Pošaljite nam poruku

7 + 15 =