Radna pedagogija

Ispit kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju

Osobe koje u skladu sa Zakonom o obrtu udovoljavaju uvjetima da postanu mentori, a nemaju položen majstorski ispit, u svrhu ishođenja dozvole (licencije) za provedbu naukovanja trebaju položiti ispit kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju.

 

Uvjeti za pristupanje ispitu

Uvjet za prijavu ispita je završeno najmanje srednje strukovno obrazovanje na razini 4.1 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (srednjoškolsko obrazovanje u trajanju 3 godine).

 

Ispitni rokovi

PROLJETNI ROK: 15.02.-31.03.2024. (prijave do 26.01.2024.)
LJETNI ROK: 15.05.-30.06.2024. (prijave do 25.04.2024.)
JESENSKI ROK: 16.09.-31.10.2024. (prijave do 27.08.2024.)
ZIMSKI ROK: 01.11.-15.12.2024. (prijave do 12.10.2024.)

Rokovi polaganja ispita iz radne pedagogije – 2024. godina

 

Prijava ispita

Ispiti se mogu prijaviti putem stranice Hrvatske obrtničke komore http://obrazovanje.hok.hr/ ili u Obrtničkoj komori Varaždinske županije.

Uz prijavnicu za ispit potrebno je priložiti:
– Rodni list, kopija
– Osobna iskaznica ili putovnica, kopija
– Svjedodžba o završenoj srednjoj školi, kopija
– Dokaz o uplati akontacije (26,54 eura = 200,00 kuna) ili ukupne cijene ispita (106,18 eura = 800,00 kuna)

Prijavnica za ispit kojim se dokazuje osnovno znanje o poucavanju ucenika na naukovanju

 

Sadržaj ispita

1. Pismeni dio (provjera teorijskih znanja)
2. Praktični dio (izrada pisane priprave za poučavanje učenika i demonstracija postupaka poučavanja i vrednovanja na konkretnom zadatku)

 

Cijena ispita:

U skladu s Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ispita kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju cijena ovog ispita iznosi 106,18 eura (800,00 kuna).
Svaki kandidat prilikom službene prijave ispita uplaćuje akontaciju za polaganje ispita u iznosu od 26,54 eura (200,00 kuna). Iznos akontacije sadržan je u cijeni ispita. Najkasnije do izlaska na pisani dio ispita kandidat je dužan uplatiti preostali dio iznosa od 79,64 eura (600,00 kuna).

Uplata troškova ispita vrši se na ime Obrtničke komore Varaždinske županije, B. Vodnika 4, Varaždin:
Žiro račun Obrtničke komore Varaždinske županije IBAN HR0224840081100694524,    
model HR67, poziv na broj primatelja OIB (Vaš OIB), opis plaćanja: radna pedagogija.

 

Literatura

Za pripremu ispita preporučujemo sljedeću literaturu:
– Miljković, D. i Rijavec, M. (2010). Pozitivna disciplina u razredu. Zagreb: IEP d.o.o.
– Kyriacou, C. (1995). Temeljna nastavna umijeća. Zagreb: Educa.
– Terhart, E. (2001). Metode poučavanja i učenja. Zagreb: Educa.
– Vizek-Vidović V., Vlahović-Štetić V., Rijavec M., Miljković M. (2003). Psihologija obrazovanja. Zagreb: IEP.
– Matijević, M. i Radovanović, D. (2011). Nastava usmjerena na učenika. Zagreb: Školske novine.
– Hrvatska obrtnička komora (2019). Osnove radne pedagogije. Zagreb: Hrvatska obrtnička komora i Pučko otvoreno učilište.
– Petričević, D. (2006.). Metodika praktične nastave. Zagreb: Pučko otvoreno učilište.
– Petričević, D. (2007.). Metodika strukovno-teorijske nastave. Zagreb: Pučko otvoreno učilište.
– Turković, I. (1995.). Osnove metodike praktične nastave. Zagreb: Školska knjiga.
– Turković, I. (1996.). Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika u praktičnoj nastavi, Zagreb: Pučko otvoreno učilište.
– Vodič za poslodavce za naukovanje, Projekt Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships EP4A

 

Na stranici http://obrazovanje.hok.hr/ može se predati i zahtjev za priznavanje ovog ispita na temelju prethodno stečenog obrazovanja koje se dokazuje odgovarajućom ispravom ili zatražiti izdavanje duplikata uvjerenja.

Tečaj konverzije kune u EUR: 7,53450