Pravila privatnosti

Izjava o privatnosti

Obrtnička komora Varaždinske županije poštuje vašu privatnost te se obvezuje na zaštitu vaših osobnih podataka. Prikupljanje i čuvanje podataka izvodi se u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka. Koristeći se web stranicom, pristajete na postupanje s podacima u skladu s ovim dokumentom.

Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Pravila zaštite osobnih podataka donijeta su:

  • na temelju Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119/1 od 04.05.2016., dalje u tekstu: Opća uredba)
  • na temelju Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Nar. novine, br.42/18)
  • na temelju Zakona o radu (Nar. novine, br.93/14 i 127/17)
  • na temelju Zakona o zaštiti na radu (Nar. novine, br. 71/14.,118/14. i 154/14.).

Prikupljanje osobnih podataka

Obrtnička komora Varaždinske županije prikuplja osobne podatke (kao što su e-mail adresa, ime, kućna adresa te telefonski broj) isključivo u slučaju kada ih korisnik sam stavi na raspologanje, odnosno u slučaju kada korisnik ispunjava kontakt obrazac u svrhu upita. Osobni podaci i sadržaj obrasca koristi se samo u svrhu povratnog kontakta u vezi upita.Obrtnička komora varaždinske županije neće prosljeđivati podatke trećim stranama.

Sukladno važećem zakonu brzo ćemo odgovoriti na Vaše zahtjeve, zbog Vaše zaštite, možda ćemo morati provjeriti Vaš identitet prije provođenja zahtjeva. Možemo odbiti provođenje zahtjeva koji ugrožavaju privatnost drugih strana, iznimno su nepraktični ili bismo u njihovom ispunjavanju učinili nešto što nije dopušteno primjenjivim zakonima. Uz to, u mjeri u kojoj je to dopušteno važećim zakonima, možda ćemo trebati neke osobne podatke čuvati tijekom dužeg vremena za potrebe arhiviranja.

Osobni podaci su zaštićeni i čuvaju se dostupnim tehnologijama i procesima.

Zahtjeve za pristup, ispravljanje ili brisanje osobnih podataka možete uputiti na našoj stranici ili dopisom poslanim preporučenom pošiljkom.

 

Zaštita privatnosti maloljetnih osoba

Naše web stranice nisu namijenjene djeci i osobama mlađim od 14 godina. Djeca i osobe mlađe od 14 godina ne smiju davati osobne podatke putem Interneta bez pristanka roditelja ili skrbnika. Jamčimo da svjesno ne pohranjujemo osobne podatke maloljetnih osoba.

Obrtnička komora Varaždinske županije zadržava pravo dodavanja, brisanja ili izmjene bilo kojeg ili svih uvjeta Izjave o privatnosti u bilo kom trenutku, sa ili bez prethodne najave.

Za sva pitanja, komentare i sugestije u vezi s ovom Izjavom o Privatnosti možete nam se obratiti na: ok.varazdin@hok.hr