Seminar na temu ZAKON O RADU, PLAĆE I NAKNADE TE PRIMJENA U PRAKSI

Za sudjelovanje na seminar na temu ZAKON O RADU, PLAĆE I NAKNADE TE PRIMJENA U PRAKSI Koja će se održati dana 22. travnja s početkom u 10:00 sati u Skupštinskoj dvorani Županijske palače, Franjevački trg 7, Varaždin.

Seminar organizira Hrvatska obrtnička komora u suradnji s Obrtničkom komorom Varaždinske županije, a predavači, odvjetnik Boris Guljaš i ovlašteni računovođa Đurđica Mostarčić, obraditi će slijedeće teme:

 načela radnog prava, inspekcije rada, prekršajnog postupka i sudskog postupka

 prekršajne odredbe

 prestanak radnog odnosa

 akti i odluke poslodavca

 plaće i doprinosi u 2016.g.

 troškovi službenog putovanja, obračun i evidencija

 stručno osposobljavanje – priznati troškovi

 godišnji odmor, bolovanja – primjeri iz prakse, prava i obračuni. Predviđeno je da će seminar trajati u periodu od 10,00 h do 15,00 h, a seminar je BESPLATAN za sve one koji uredno podmiruju komorski doprinos. Molimo da svoj dolazak potvrdite najkasnije do 20. travnja 2016.g. na e-mail adresu ok.varazdin@hok.hr ili na broj telefona 042/302-950.