Poziv na radionicu u sklopu projekta "E-poslovanje" - "Fiskalizacija i primjena e-računa"

Poziv na radionicu u sklopu projekta "E-poslovanje" - "Fiskalizacija i primjena e-računa"

Pozivamo Vas na radionicu u sklopu projekta “E-poslovanje“ (Poboljšanje poslovne učinkovitosti putem e-poslovanja, Faza 2) koja će se održati u

Tehnološkom parku Varaždin (multimedijska dvorana ‐ prizemlje),

Zagrebačka 89, Varaždin,

u četvrtak 28.03.2019. godine u 16.00 sati

 

Razvojna agencija Sjever‐DAN d.o.o. s partnerom Tehnološkim parkom Varaždin d.o.o. i Obrtničkom komorom Varaždinske županije provodi aktivnosti vezano za poboljšanje poslovne učinkovitosti putem e-poslovanja, s ciljem poboljšanja konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzetnika povećanjem razine svijesti i upotrebom elektroničkog poslovanja (e-business) i elektroničkog trgovanja (e-commerce).

Ovom prilikom žele se predstaviti osnovne činjenice vezano za fiskalne blagajne i e-račun te kako će aktualne promjene u primjeni e-računa utjecati na poslovanje s privatnim sektorom.

 

Radi ograničenog broja mjesta svoje sudjelovanje potvrdite najkasnije do 27.03.2019. na e-poštu: marin.sipek@dan.hr  ili ivana.kezelj@dan.hr

NAPOMENA: na radionicu ponesite službeni žig, obzirom da je potrebna ovjera svakog korisnika u sklopu radionice.

 

DNEVNI RED

16:00 – 16:55 Fiskalizacija – Mini i Maxi Fiskalna Blagajna Hrvatskog Telekoma

16:55 – 17:05 Pauza

17:05 – 18:00 Digitalizacija i elektroničko izdavanje računa – EDI Hrvatskog Telekoma