Održan prvi  Seminar o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Održan prvi Seminar o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Polaznici sudjelovali u edukaciji i ispunili svoju zakonsku obvezu.

U organizaciji Obrtničke komore Varaždinske županije i u suradnji s Petrić & Kajić odvjetničkim društvom d.o.o. održan je prvi Seminar o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Odvjetnici Petar Petrić i Iva Babić održali su predavanje i educirali polaznike seminara, koji su temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, obveznici primjene Zakona.

Sukladno odredbama Zakona o pranju novca i financiranju terorizma, svaki obveznik je dužan najkasnije do kraja tekuće godine, donijeti program godišnjega stručnog osposobljavanja i izobrazbe za sljedeću kalendarsku godinu te isti program provesti – odnosno, jednom godišnje sudjelovati na edukaciji.

Stoga je i cilj seminara bio upoznati obveznike primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma s mjerama koje su dužni provoditi te s ostalim obvezama koje imaju u provedbi istog Zakona.

Naglašeno je kako obveznici primjene ovog Zakona nisu samo kreditne, financijske, investicijske institucije, već i obrtnici, samostalne djelatnosti te trgovačka društva koji obavljaju djelatnosti zastupnika ili posrednika u osiguranju, ovlašteni mjenjači, priređivači igara na sreću, osobe koje se bave iznajmljivanjem sefova, prometom plemenitih metala i dragoga kamenja, trgovinom umjetničkim predmetima i antikvitetima, organiziranjem ili provođenjem dražbi, posredovanjem u prometu nekretninama, revizori, vanjski računovođe, porezni savjetnici, odvjetnici, javni bilježnici.

Da bi obveznici mogli uspješno primjenjivati Zakon moraju ga dobro poznavati i biti upoznati s praktičnim aspektima njegove primjene, što je i bio cilj ove edukacije.

Obveznici su tako na edukaciji upoznati na koji način je potrebno procijeniti rizik, provesti dubinsku analizu prethodno ulasku u poslovni odnos odnosno prethodno provođenju transakcije te o slučajevima kada ta dubinska analiza može biti pojednostavljena ili mora biti pojačana. Također, upoznati su s obvezama koje se tiču dostavljanja obavijesti Uredu za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, o načinu na koji trebaju sastaviti Politike, kontrole i postupke (tzv. interni akt) te o načinu vođenja evidencija i čuvanju podataka.

Polaznicima su prezentirani i konkretni obrasci koje je potrebno popunjavati te su predavači odgovarali na praktična pitanja polaznika edukacije.

Na kraju edukacije polaznicima su podijeljene potvrde kojima dokazuju da su ispunili zakonsku obvezu stručne osposobljenosti i izobrazbe  (dokument koji se prema Zakonu mora čuvati 5 godina).