Bespovratne potpore za poduzetnike - B LIGHT

Bespovratne potpore za poduzetnike - B LIGHT

Otvoren treći poziv za dostavu projektnih prijedloga

U sklopu projekta B light Scheme financiranog iz Interreg V-A Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020, 19. ožujka 2019. godine otvoren je treći poziv za dostavu projektnih prijedloga Light Concept za suradnju malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska-Hrvatska.

U okviru drugog poziva poduzetnicima je na raspolaganju 2.050.000 eura, a poziv je otvoren do 20. svibnja 2019. godine.

Kako bi bili prihvatljivi prijavitelji, hrvatski poduzetnici moraju imati barem jednog partnerskog poduzetnika iz Mađarske s kojim će uspostaviti suradnju s ciljem razvoja zajedničke tehnologije, usluga i proizvoda  s kojima planiraju osvajati nova tržišta ili se širiti na postojeća.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom partneru iznosi 135.000 eura, a maksimalni intenzitet potpore iznosi do 75 % prihvatljivih troškova.

Projekti koji će biti odabrani za sufinanciranje prolaze kroz dva selekcijska kruga. Svi projektni prijedlozi odobreni u prvom selekcijskom krugu (Light Concept) ulaze u drugi krug (Light Project Proposal) gdje će najbolje ocijenjenim projektima biti odobrena potpora za sufinanciranje.

Za dodatne informacije i savjetovanje kontaktirajte Javnu ustanovu za razvoj Međimurske županije REDEA-u na broj telefona 040/600-074 ili na sanja.vrtaric@redea.hr, a više informacija o samom projektu i natječaju za poduzetnike možete pronaći na službenoj stranici projekta.