Povoljniji krediti za hrvatske obrtnike

Povoljniji krediti za hrvatske obrtnike

Hrvatski obrtnici imat će i u 2016. mogućnost povoljnijeg kratkoročnog i dugoročnog kreditiranja temeljem ugovora o poslovnoj suradnji koji su potpisali Hrvatska obrtnička komora i Zagrebačka banka.

Članovima HOK-a kratkoročni krediti s povoljnijom kamatnom stopom odobravat će se za financiranje obrtnih sredstava, a dugoročni krediti mogu imati namjenu za financiranje trajnih obrtnih sredstava. Uz kredite uz valutnu klauzulu u ponudi su i krediti u kunama.

Kratkoročni krediti ugovaraju se na rok otplate do 12 mjeseci, dok je za dugoročne kredite rok otplate do 36 mjeseci uz mogućnost korištenja perioda počeka do 6 mjeseci, koji nije uključen u rok otplate kredita. Kamatne stope su u prosjeku 2-3 postotnih poena povoljnije od standardne ponude, ovisno o vrsti kredita.

Korisnici paket računa u Zagrebačkoj banci ostvaruju popuste na naknadu za obradu kreditnog zahtjeva, ovisno modelu i ročnosti kredita. Svim obrtnicima koji otvore poslovni račun u Zagrebačkoj banci u ponudi je paket račun model Poduzetnik ili Start s mogućnošću besplatnog korištenja u periodu od tri mjeseca.

„Hrvatska obrtnička komora, partnerstvom sa Zagrebačkom bankom osigurala je obrtnicima kvalitetnu podršku kroz ponudu povoljnijih kratkoročnih i dugoročnih izvora financiranja za realizaciju svojih novih poslovnih projekata, kako bi jednostavnije premostili financijske probleme i osigurali razvoj i novo zapošljavanje. Ovime se nastavlja višegodišnja uspješna suradnja Hrvatske obrtničke komore i Zagrebačke banke, kao strateških partnera u potpori obrtnicima koji čine značajan dio hrvatskog gospodarstva, istaknuo je predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dragutin Ranogajec.

„Zagrebačka banka nastoji pružiti podršku hrvatskim obrtnicima, a dokaz tome je i nastavak naše suradnje s Hrvatskom obrtničkom komorom. U razvoju ih potičemo ne samo kroz financiranje već i savjetima u planiranju njihova razvoja kako bi njihovo poslovanje bilo što uspješnije i konkurentnije. Dosada smo odobrili više od 100 milijuna kuna povoljnijih kredita u suradnji s HOK-om, a interes za tim kreditima kod obrtnika raste iz godine u godinu. Obrtnici su važni za razvoj gospodarstva i nova radna mjesta, istovremeno čuvaju tradiciju i potiču inovativne originalne hrvatske proizvode pa smo ponosni što nam velik broj obrtnika ukazuje svoje povjerenje“, izjavila je članica Uprave Zagrebačke banke Dijana Hrastović.