Održan je 8. Susret prijevoznika Hrvatske obrtničke komore

10. i 11. ožujka 2016. godine u Vinkovcima je održan 8. Susret prijevoznika Hrvatske obrtničke komore. Na Susretu je prisustvovao i predsjednik Ceha prijevozničkih obrta, gospodin Branko Trstenjački, a uz njega prisutni su bili i gospodin Darko Lončar, gospodin Marin Jagnjić te gospodin Zdenko Marenčić.

Na otvorenju Susreta, predsjednik Hrvatske obrtničke komore gospodin Dragutin Ranogajec istaknuo je kako je prijevozništvo opterećeno problemima koji su zajednički svim obrtima, a to su visoki troškovi poslovanja, razneadministrativne prepreke, nemogućnost naplate potraživanja, česte izmjene zakona i propisa, blokade i ovrhe, nelojalna konkurencija, nedostatni izvori financiranja, ali i specifični problemi struke.

 Temeljem rasprave i izlaganja, Ceh prijevoznika usvojio je zaključke, koji će biti upućeni nadležnim institucijama:

 1.  Ceh prijevoznika Hrvatske obrtničke komore pozdravlja spremnost Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za češćom organizacijom operativnih sastanaka između predstavnika prijevoznika i predstavnika MPPI. HOK će kroz operativne sastanke s ministarstvom raditi na rješavanju problematike prijevozništva definirane i na zaključcima s ovoga susreta.
2. Tražimo žurno ratificiranje „druge“ CMR konvencije donesene Protokolom o izmjeni CMR-a 197 koji je stupio na snagu 1980. godine. Prema saznanjima da je zakonska osnova za potpisivanje sporazuma već u pripremi od Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Ministarstva unutarnjih poslova, tražit ćemo da se ista čim prije provede.
 3. Ceh prijevoznika HOK-a inzistira da se temeljem nove EU Direktive o tehničkim pregledima vozila (45) izmjeni Zakon o sigurnosti prometa na cestama tj. da se podzakonskim aktom ukinu preventivni tehnički pregledi vozila i obveza homologacije novih i rabljenih vozila proizvedenih i kupljenih u EU.
 4. Još uvijek nije riješen problem pretovara vozila. Ustrajemo na zahtjevu da se temeljem članka 154. Zakona o sigurnosti prometa na cestama riješi na način jednake raspodjele odgovornosti kod pretovara vozila između prijevoznika i utovaritelja tereta.
 5. Ceh prijevoznika traži da se RTV pristojba plaća po paušalnom iznosu za sva vozila na godišnjoj razini.
 6. S obzirom da nove vozačke dozvole ne omogućavaju vlasnicima obrta uvid u moguće zabrane prometovanja za pojedine kategorije od strane vozača, tražimo da MUP obavijesti vlasnika obrta i tvrtke ukoliko je nad njegovim zaposlenikom takva mjera provedena.
 7. Strani prijevoznici koji prometuju kroz RH dužni su se registrirati i plaćati PDV za prijevoz obavljen na području RH. Tražimo sustavne i češće kontrole stranih prijevoznika prilikom ulaska u RH i na cestama RH.
 8. Tražimo da se ukine obveza za zapošljavanje pratitelja na turističkim izletničkim brodovima.
 9. Shuttle prijevoz i povremeni prijevoz putnika nužno je jasnije definirati Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu. Način prijevoza putnika putem Uber aplikacije, a na temelju postojeće zakonske regulative ilegalan i kao takvog treba ga sankcionirati.
 10. Tražimo veće i kvalitetnije poticaje za prekvalifikaciju profesionalnih vozača i lakši ulaz mladih na ovaj segment tržišta rada. Ukoliko ove mjere ne donesu željene rezultate, tražimo veće kvote za zapošljavanje stranih radnika u prijevozu (profesionalni vozači).