Potpisan ugovor o poslovnoj suradnji s Generali osiguranjem

Potpisan ugovor o poslovnoj suradnji s Generali osiguranjem

Obrtnička komora Varaždinske županije i Generali osiguranje d.d. Zagreb potpisali su Sporazum o poslovnoj suradnji. Svi zainteresirani obrtnici mogu se javiti u Generali osiguranje radi sklapanja ugovora te mogu početi koristiti razne benefite koje im nudi Generali osiguranje.

Benefiti su:

– Popust na premiju obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti – 5% između

– Popust ne premiju kasko osiguranja – 10%

– Popust na premiju osiguranja imovine (kuća, stan, kućanstvo, vikendica) – 20%

– Popust na premiju osiguranja od nesretnog slučaja  – 20%

– Popust na osiguranje od odgovornosti  – 10%