Novi predsjednik Obrtničke komore Varaždinske županije Mario Milak

Novi predsjednik Obrtničke komore Varaždinske županije Mario Milak

U četvrtak 27.03.2015 konstitutivnom skupštinom Obrtničke komore Varaždinske županije, za novog predsjednika POK-a izabran je većinskim glasovima dosadašnji predsjednik Udruženja hrvatskih obrtnika Novi Marof Mario Milak, dok je za potpredsjednika izabran Boris Kos, predsjednik Udruženja obrtnika Varaždin. Milak će funkciju predsjednika POK-a obnašati u sljedećem četverogodišnjem mandatu od 2014 – 2018 godine. U Upravni odbor Obrtničke komore Varaždinske županije ušli su predsjednik Udruženja obrtnika Ivanec Darko Lončar, predsjednica Udruženja obrtnika Ludbreg Helena Par Crnković, predsjednik Udruženja obrtnika Varaždin Boris Kos, te predsjednik Udruženja ugostitelja Martin Plantak.

Program rada Obrtničke komore Varaždinske županije urazdoblju od 2014. do 2018. godine

I. Aktivnosti obrtništva u podizanju gospodarstva

Obrtništvo kao najsnažniji i najžilaviji dio gospodarstva zavređuje posebnu pažnju, pogotovo u današnje vrijeme krize i pada ukupnog gospodarstva. Zbog toga će jedan od važnijih zadataka u narednom razdoblju biti borba za očuvanje postojećih obrta,   te promicanje obrtništva   i njegovih povijesnih vrijednosti radi poticaja na otvaranja novih obrta. U tom cilju obrtnici mogu i moraju biti partneri u procesu kreiranja zakona i propisa pri donošenju mjera lokalne politike, koji se odnose na uvjete obrtničkog poslovanja.

Obrtnička komora Varaždinske županije pod mojim vodstvom, osobito   će se zauzimati :

– korištenje svih raspoloživih izvora  financiranja, posebno  iz EU fondova,  kako za svoje  tako i povoljnije uvjete  financiranja obrtništva,

– agilniju financijsku disciplinu, osobito u smislu pravovremenog  plaćanja prema obrtnicima, koji su uvijek na kraju reda i zbog toga često blokirani,

– jačanje kapaciteta i podizanje konkurentnosti  za nastupe na tržištima EU, uključujući tu i povezivanje u klastere , kao i suradnju s ostalim gospodarskim subjektima i institucijama

– iniciranje izjednačavanje prava obrtnika u statusu s  pravom zaposlenika kao  kod  ostalih   poslovnih subjekata  (npr. pravo beneficiranog radnog staža za vlasnike obrta koji su   ujedno i vozači svojih kamiona na isti način kako ga imaju i zaposleni radnici-vozači)

– borba protiv sive ekonomije i nelojalne konkurencije.

II. Jačanje obrtništva i komorskog sustava

Komora i komorski sustav organizirani su da bi zastupali  i štitili interese obrtnika i promicali njihove vrijednosti  u društvenom i gospodarskom životu..  Ova povijesna uloga komorskog sustava dokazala je svrhovitost svoga postojanja  kroz sva teška vremena, nerazumijevanja obrtništva i njegove podčinjene uloge u društvu. Obrtnici su dokazali svoju snagu, izdržljivost i prilagodljivost, a očuvanjem zajedništva i vrijednosti tradicije, poštenog  rada, ustrajnosti , ugleda  i etičnosti.

To su temelji na kojima će i ubuduće funkcionirati komorski sustav, s naglaskom na:

– Jačanje rada i funkcioniranja, povezivanja cehova, horizontalno i vertikalno, te bolje povezivanje  Udruženja obrtnika i Obrtničke komore Varaždinske županije ,

– Funkcionalno povezivanje udruženja i komore, posebno kroz educiranje   zaposlenika  komorskog ureda, odnosno tajnika, koji će moći udovoljiti zahtjevu obrtnika za pronalaženja odgovora na aktualne upite, pristup informacijama u realnom vremenu, neophodnim u suvremenom poslovanju

– Osnivanje Centra  kompetencije za obrtništvo Varaždinske županije s tendencijom prerastanja u Regionalni centar

– Očuvanje tradicije i posebni status za tradicionalne i deficitarne obrte

– Razvijanje i njegovanje zajedništva i druženja među obrtnicima , pa i obnova tradicionalnog Obrtničkog  bala.

III. Edukcije

Obrtnicima je potrebna edukacija za nova znanja, novi način rada i nove proizvode, a cijelo životno učenje je nužnost za uspješno poslovanje. Isto tako upravo obrtnici su ti bez kojih nema educiranja i osposobljavanja za obrtnička zanimanja.

U tom cilju trudit ću se da komora :

– Bude organizator  edukativnih radionica u kojima će obrtnicima biti prezentirana sva potrebna znanja za vođenje obrta , tumačenja propisa, novosti sa  naših i svjetskih tržišta te novi trendovi, inovacije i dostupnost novih tehnologija.

– Inicirati strukovna obrazovanja za kadrove koji su potrebni u obrtu,

– Insistirati  na obrazovanju  kojima će učenici stjecati kompetencije za određene struke, tako da mogu  spremni ući u svijet rada,

– Raditi na stvaranju uvjeta i poticati obrtnike na primanje i osposobljavanje naučnika,

– Raditi na podizanju kvalitete majstorskih ispita.

IV. Suradnja s institucijama

Ostvarenje svih ranije spomenutih ciljeva u velikoj mjeri bit će temeljeno na povezivanju i suradnji sa subjektima unutar i izvan komorskog sustava. Uz već spomenuto usklađeno povezivanje i djelovanje Udruženja u okviru Obrtničke komore Varaždinske županije pojačat će se suradnja s HOK-om. Izvan sustava obrtničke komore, izuzetno je važno povezivanje Obrtničke komore Varaždinske županije  i Hrvatske  gospodarske komore, županijske komore Varaždin, budući da je jačanje gospodarskih kapaciteta i stvaranje uvjeta za razvoj gospodarstva zajednička teme obiju komora.

Općine i gradovi mjesta su rada i stanovanja obrtnika te velikoj mjeri mogu utjecati na stvaranje poduzetničke klime, stimulirati rad obrtnika i otvaranje novih  radnih mjesta, tako da će se dužna pažnja posvetiti suradnji sa svim jedinicama lokalne samouprave na obostranu dobrobit. Suradnja s  Varaždinskom županijom važna je  kao primjer dobre prakse u stipendiranju učenika, povoljnim kreditnim linijama za poduzetnike i obrtnike, promoviranju obrtništva, nastupima na sajmovima, prezentacijama gospodarstva Varaždinske županije   u zemlji i inozemstvu. 

U suradnji sa Županijom pokrenut  ćemo  inicijative i organizirati  obrazovanje  za zanimanja potrebna tržištu rada. Izuzetno je važna veća suradnja sa srednjim školama, posebno onima u kojima se obrazuju učenici za obrtnička zanimanja. Suradnja će se uspostaviti i s drugim obrazovnim institucijama koje mogu dati doprinos povezivanju znanosti i praktične primjene novih tehnologija u gospodarstvu.

Prema potrebama i interesima, uspostavit će se suradnja s ostalim subjektima, asocijacijama i organizacijama civilnog društva. I na kraju ono najvažnije, racionalno i transparentno ćemo gospodariti obrtničkim novcem jer povjerenje je stup na kojem se jedino može graditi bolja budućnost za sve obrtnike naše Županije.