Otvoreni javni poziv za Projekt "Naukovanje za obrtnička zanimanja" za 2020. godinu

Otvoreni javni poziv za Projekt "Naukovanje za obrtnička zanimanja" za 2020. godinu

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje Otvoreni javni poziv za Projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ za 2020. godinu.
Prijave se zaprimaju isključivo od 4. siječnja do 13. veljače 2021. godine.

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) koja izvode naukovanje za učenike koji se obrazuju za zanimanja u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08).

Namjena sredstava je sufinanciranje troškova vezanih uz iznos prosječnih nagrada koje se u tekućoj školskoj godini isplaćuju učenicima koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za vrijeme provedeno na naukovanju, naknada mentoru koja se utvrđuje prema prosječnoj vrijednosti sata rada temeljem bruto II plaće mentora koji provodi naukovanje i troškova nabave opreme, strojeva, sitnog inventara i potrošnog materijala povezano s potrebama učenika na naukovanju.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 15.000,00 kuna, a najviši 500.000,00 kuna, a sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore.

Maksimalni intenzitet potpore koji se može dodijeliti po namjenama iznosi:
– do 80% prihvatljivih troškova vezanih uz iznos prosječnih nagrada koje se u tekućoj školskoj godini isplaćuju učenicima koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih za vrijeme provedeno na naukovanju,
– do 30% ukupno procijenjenih troškova po svim namjenama za pokriće troška nabave opreme, strojeva, sitnog inventara i potrošnog materijala povezanog s potrebama učenika na naukovanju.

Za troškove naknade jednom mentoru može se dodijeliti 60.000,00 kuna, za naknadu dvojici mentora 120.000,00 kuna i za naknadu trojici ili više mentora 180.000,00 kuna. Sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore.

Prijava (Prijavni obrazac s traženom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 4. siječnja do 13. veljače 2021. godine na adresu:
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA
„Prijava na Otvoreni javni poziv – Naukovanje za obrtnička zanimanja“ za 2020. godinu
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB

Podnositelji prijava se za potrebne informacije u svezi podnošenja Prijave upućuju na službenu stranicu Ministarstva (gospodarstvo.gov.hr) na kojoj će se kontinuirano objavljivati odgovori na najčešća pitanja.
Upiti u svezi prijava na ovaj Otvoreni javni poziv dostavljaju se zaključno do 30. siječnja 2021. godine putem elektroničke pošte na adresu: naukovanje@mingor.hr.

 

Dokumenti za preuzimanje:

Izmjena Otvorenog javnog poziva
Otvoreni javni poziv Naukovanje za obrtnička zanimanja za 2020. godinu
III. izmjena Programa dodjele potpora male vrijednosti za poticanje naukovanja za obrtnička zanimanja
Prijavni obrazac Naukovanje 2020
Prilog 1. Tablica procijenjenih troškova i evidencije nazočnosti na naukovanju
Obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti
Skupna izjava Naukovanje 2020
Obrazac Ugovora o dodjeli bespovratne potpore
Obrazac Završnog izvjestaja o korištenju sredstava
PITANJA I ODGOVORI x

 

Izvor: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja