Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“

Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“

 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“.

 

Javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičkim osobama.

Namjena sredstava je za:

  • ·obrazovanje u 2017. i 2018. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su uređena Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08), odnosno Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik („Narodne novine“, broj 134/15)
  • ·ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2017. i 2018. godini.

Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova za:

  • ·Polaganje majstorskog ispita – 2.600,00 kuna
  • ·Pripremu za polaganje majstorskog ispita – najviše 5.400,00 kuna
  • ·Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik – 1.200,00/1.500,00 kuna
  • ·Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti – najviše 3.200,00 kuna
  • ·Prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) – stvarni troškovi školarine
  • ·Polaganje pomoćničkog ispita – 1.200,00 kuna
  • ·Izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja – stvarni troškovi

Prijave se zaprimaju isključivo od 1.3.2018. godine. Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 2.11.2018. godine.

Sve informacije o Programu „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ te popis tražene dokumentacije možete pronaći OVDJE