Održan seminar "Zaštita na radu u uslužnim djelatnostima"

17.veljače održan je drugi po redu seminar od ukupno tri u nizu koji prate organizaciju zaštite na radu po djelatnostima, a u organizaciji Udruženja obrtnika Novi Marof.

Prvi seminar pod nazivom “Zaštita na radu u građevinarstvu” održan je krajem siječnja ove godine, a treći pod nazivom “Zaštita na radu u proizvodnim djelatnostima” održati će se u prvoj polovici ožujka.

Prisutni članovi Udruženja imali su priliku saznati što inspektori zaštite na radu traže od poslodavaca i zaposlenika kad stignu u nadzor, koja je to dokumentacija koju poslodavac mora imati vezano za zaštitu na radu, a da izbjegne plaćanje kazni, kako zaštiti sebe, svoje djelatnike na radnom mjesu kao i kupce te koje su zakonske odredbe koje reguliraju zaštitu na radu.

Članovi Udruženja koji su do sada bili prisutni na seminarima, izrazili su zadovoljstvo zbog vrlo pristupačnog prikaza problematike.