Novi računi za HZZo-u

Od 1. siječnja 2015. godine prihodi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovi doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje i doprinosa za zaštitu zdravlja na radu uplaćuje se na IBAN račun broj:

HR6510010051550100001.

Model uplate ostaje isti HR68, a i u pozivu na broj primatelja nema promjene, ostaju oznake uplate prihoda navedene u tablici dolje. Kod oznake prihoda 8478 i 8591 slijedi OIB, a kod oznake prihoda 8486 i 8630 (za radnike) slijedi OIB, a iza njega JOPPD.

OZNAKE PRIHODA ZA ZDRAVSTVENE DOPRINOSE

8478

Doprinos za zdravstveno osiguranje – za osiguranike po osnovama za koje obvezu doprinosa utvrđuje Porezna uprava rješenjem, prema propisanoj mjesečnoj osnovici

8591

Doprinos za zaštitu zdravlja na radu – za osiguranike po osnovama za koje obvezu doprinosa utvrđuje Porezna uprava, rješenjem prema propisanoj mjesečnoj osnovici

8486

Doprinos za zdravstveno osiguranje temeljem radnog odnosa

8630

Doprinos za zaštitu zdravlja na radu temeljem radnog odnosa

 

Od 1. siječnja 2015. godine prihodi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovi dopunskog zdravstvenog osiguranja uplaćuju se na IBAN račun

HR3310010051550200002

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, dopunsko zdravstveno osiguranje.