Novi Pravilnik o evidencijama radnika - primjeri obrazaca

U „Narodnim novinama“ broj 32 od 20. ožujka 2015. godine objavljen je novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, koji je stupio na snagu od 28. ožujka 2015. godine, od kojeg dana postoji i obveza obrtnika kao poslodavaca da ga primjenjuju.

Propisana obveza vođenja evidencija za obrtnike koji imaju zaposlene radnike nije novost jer su i do sada bile obvezne temeljem prethodnih pravilnika iz 2010. i 2011. godine. Pravilnikom su i nadalje propisane dvije evidencije:

    evidencija o radnicima
    evidencija o radnom vremenu.

Značajnije novosti koje donosi novi Pravilnik u odnosu na prethodne odnose se na obvezu da se u evidenciji o radnicima vode podaci o mjestu (za strance i o državi) rođenja, podaci o radnicima koji dodatno rade kod obrtnika i suglasnost poslodavca kod kojeg su redovno zaposleni te podaci o privremenom ustupanju radnika povezanom poslodavcu.

Za obrtnike je važno napomenuti da je i nadalje ostala obveza vođenja jednostavnije evidencije učenika na praktičnoj nastavi i vježbama naukovanja, isto kao i za osobe na stručnom osposobljavanju.