Obvezni doprinosi obrtnika u 2015. godini

Obvezni doprinosi za 2015. godinu obračunavaju se po osnovici utvrđenoj temeljem prosječne bruto plaće u Republici Hrvatskoj u razdoblju od siječnja do kolovoza 2014. godine, koja je iznosila 7.943,00 kune – primjena od 1.1.2015. godine. Prosječna neto plaća u istom razdoblju iznosila je 5.510,00 kuna (objava DZS, NN 133/14). Temeljem ovih podataka Ministar financija donio je Naredbu o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2015. godinu (NN 153/14). Detaljnije OVDJE.