Mikrokreditiranje

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o usvajanju kreditnog programa „Mikro kreditiranje – prvi korak u poduzetništvo“ od 11. veljače 2015. godine Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije kao provoditelj programa objavljuje

JAVNI POZIV

za kreditni program

„Mikrokreditiranje – prvi korak u poduzetništvo“

Svu dokumentaciju potrebnu za predaju Zahtjeva za kredit preuzmite ovdje:

Mikrokreditiranje program 2015.g.

Zahtjev za kredit za poslovne subjekte u osnivanju

Zahtjev za kredit za registrirane poslovne subjekte

Dokumentacija za mikrokreditiranje

Skupna Izjava

Pomoćni dokumenti vezani uz izradu poslovnog plana (navedeni pomoćni dokumenti služe tek kao smjernice pri izradi poslovnog plana, a njegova izrada prema priloženim uputama ne smatra se obveznom):

 Dodatna pojašnjenja i tumačenja možete naći i u rubrici Često postavljena pitanja.

 Program -> http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_02_17_329.html