Bespovratne potpore

1. Što je bespovratna potpora?

Bespovratna potpora je oblik pomoći države ili nekog drugog javnog tijela određenom poduzetniku ili sektoru. Postoje dvije vrste bespovratnih potpora – državne potpore i potpore male vrijednosti.

Sukladno Zakonu o državnim potporama (NN 140/05, NN 49/11, NN 72/13, NN 141/13) državnu potporu dodjeljuju tijela državne uprave i jedinice regionalne i  lokalne samouprave pravnim i fizičkim osobama koje, obavljajući gospodarsku djelatnost u određenom sektoru, sudjeluju u prometu roba i usluga, s mogućim učinkom na narušavanje tržišnog natjecanja.

Potpore male vrijednosti poduzetnicima dodjeljuju tijela državne uprave i jedinice regionalne i  lokalne samouprave čija je karakteristika da nemaju učinak narušavanja tržišnog natjecanja.

Sukladno Uredbi Komisije (EU) BR. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore, ukupan iznos potpore male vrijednosti dodijeljene jednom poduzetniku ne smije premašiti gornju granicu od 200.000,00 eura tijekom razdoblja od tri fiskalne godine.
Detaljnije pročitajte OVDJE.

HAMAG-BICRO dodjeljuje bespovratne potpore male vrijednosti.
2. Kako ostvariti pravo na bespovratnu potporu?

Pravo na bespovratnu potporu ostvaruje se prijavom na raspisane natječaje, odnosno javne pozive te zadovoljavanjem svih traženih uvjeta i kriterija.
3. Može li i moja tvrtka biti kandidat za ostvarivanje bespovratne potpore?

Tijela državne uprave i jedinice regionalne i  lokalne samouprave objavljuju različite natječaje, odnosno javne pozive koji zahtijevaju zadovoljavanje specifičnih uvjeta i dostavu propisane dokumentacije te odobravaju financijska sredstva za različite namjene.

Poduzetnik se može prijaviti na onaj natječaj, odnosno javni poziv, koji odgovara gospodarskoj aktivnosti u kojoj njegova tvrtka djeluje te ukoliko ista zadovoljava sve propisane uvjete.

Tijela državne uprave koja dodjeljuju bespovratne potpore možete pronaći ovdje.
4. Koje bespovratne potpore HAMAG-BICRO dodjeljuje u 2015. godini?

U sklopu Programa poticanja poduzetništva i obrta Poduzetnički impuls za 2015. godinu, donesenog od strane Ministarstva poduzetništva i obrta, HAMAG-BICRO u okviru I. Programskog područja provodi Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije i Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti. Potpora koju HAMAG-BICRO dodjeljuje je potpora male vrijednosti.

Na javni poziv mogu se prijaviti mikro i mala poduzeća sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003. godine i koji zadovoljavaju uvjete i kriterije javnih poziva.

Detaljnije informacije pronađite ovdje.
5. Koje su promjene u odnosu na natječaje iz prošlih godina?

Razlike u odnosu na natječaje iz prethodnih godina su sljedeće:

– veći naglasak na kvalitetu i rezultate projektnog prijedloga

– bolja kontrola sredstava što što upućuje na nužnost poboljšane strukture projekata,

– javni pozivi raspisuju se u dva kruga,

– prilikom ocjenjivanja projektnih prijedloga posebna pažnja usmjerit će se na učinke potpore,

– svi projektni prijedlozi koji su prošli prve dvije faze postupka odobravanja bespovratne potpore bit će ocijenjeni,

– po završetku svih faza postupka odobravanja bespovratnih potpora formira se bodovna lista,

– bespovratne potpore dodjeljuju se najuspješnijim Podnositeljima prijave,

– racionaliziranje potpornih mjera,

– uklanjanje administrativnih barijera,

– smanjenje obujma tražene dokumentacije i troškova i

– bolje informiranje javnosti o raspisanom javnom pozivu kroz informativne kampanje.
6. Kome se obratiti za više informacija?

Za sve informacije i pitanja  vezana uz bespovratne potpore poduzetnici se svakodnevno mogu obratiti djelatnicima HAMAG-BICRO-a na brojeve info telefona 01/4881-043 i 01/4881-015 te putem e-maila: potpore@hamagbicro.hr