11. Međunarodni sajam poduzetništva i obrta GRAPOS EXPO u Gračanici, 14.-17.04.2020.

11. Međunarodni sajam poduzetništva i obrta GRAPOS EXPO u Gračanici, 14.-17.04.2020.

11. Međunarodni sajam GRAPOS EXPO održat će se u Gračanici od 14.-17.04.2020. GRAPOS EXPO jedna je od najvećih sajamskih izložbi u Bosni i Hercegovini sa preko 380 izlagača iz 9 država, oko 30 000 posjetitelja od čega 80% specijaliziranih posjetitelja – tvrtki i obrta na 6000 m2 zatvorenog i 4000 m2 otvorenog izložbenog prostora.

Hrvatska obrtnička komora, uz sufinanciranje nastupa u iznosu od 50% troškova standardno uređenog izložbenog prostora za svoje članove, priprema nastup po principu „ključ u ruke“ – svaki izlagač u sklopu priprema svoje prezentacije na sajmu, uz izložbeni prostor uređen sukladno njegovoj prijavi i potrebama, dobiva i: dva natpisa na štandu, reprezentaciju na štandu, dežurnu osobu na štandu, transport eksponata na relaciji Zagreb-Gračanica-Zagreb i postavu na štandu, najavu nastupa prema službama sajma GRAPOS EXPO, sve potrebne informacije, tehničke podatke, upute, ulaznice za sajam-kompletnu logistiku potrebnu za kvalitetan sajamski nastup. Minimalna izlagačka površino iznosi 2 m2, osim u slučaju vertikalnog panoa na stijeni 1 m2

Cijena izlagačkog prostora, uz logistiku nastupa po principu “ključ u ruke”, uz sufinanciranje HOK-a za članove HOK-a od 50% iznosi 60 EUR/m2 + PDV, odnosno ukupno 75 EUR plativo u HRK. Puna cijena izlaganja standardno uređenog izložbenog prostora za poduzetnike koji nisu članovi HOK-a iznosi 120 EUR/m2 + PDV, odnosno ukupno 150 EUR plativo u HRK.

Obrtnici koji su zainteresirani za organizirani i sufinancirani nastup, ispunjene prijavne materijale dostavljaju u Hrvatsku obrtničku komoru do 25.02.2020. ili do popune izložbenog prostora.

Dostava prijavnog materijala:

Poštom – Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, p.p. 166, 10 002 Zagreb

Telefaxom – 01/4846-610

e-mailom – drazen.horvat@hok.hr ili darko.prister@hok.hr

Prijava izlaganja za 11 Međunarodni sajam poduzetništva i obrta GRAPOS EXPO u Gračanici 2020- članovi HOK-a_nova

Prijava izlaganja za 11 Međunarodni sajam poduzetništva i obrta GRAPOS EXPO u Gračanici 2020_poduzetnici koji nisu članovi HOK-a_nova

Privola za obradu osobnih podataka _ prijava 11 međunarodni sajam poduzetništva i obrta GRAPOS EXPO u Gračanici 2020

Za dodatne informacije zainteresirani obrtnici i poduzetnici mogu se obratiti u Hrvatsku obrtničku komoru – Dražen Horvat, 01/4806-650, e-mail: drazen.horvat@hok.hr ili Darko Prister, 01/4806-639, email: darko.prister@hok.hr.