23. Međunarodni sajam gospodarstva u Mostaru, 31.03.-04.04.2020.

23. Međunarodni sajam gospodarstva u Mostaru, 31.03.-04.04.2020.

Hrvatska obrtnička komora organizira i s 50% troškova standardno uređenog izložbenog prostora sufinancira kolektivan nastup članova Hrvatske obrtničke komore na 23. Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru 2020., koji će se održati od 31. ožujka do 04. travnja 2020. godine.

Radi se o važnom proljetnom sajmu u Bosni i Hercegovini, koji brojkama od oko 800 izlagača iz 28 država Svijeta, predstavlja kvalitetno mjesto prezentacije proizvoda i usluga koje obrtnici i poduzetnici nude na tržištu ne samo Bosne i Hercegovine, već ih na sajmu prezentiraju i posjetiteljima iz 40-tak država svijeta, kojih se očekuje preko 40.000. Međunarodni sajam gospodarstva Mostar objedinjuje izložbe sljedećih djelatnosti: izrada alata, obrada metala, strojogradnja, hidraulika i pneumatika, auto-industrija, elektroindustrija, prerada plastičnih masa, obrada kamena, prerada gume, drvna industrija, izrada namještaja, kemijska industrija, građevinarstvo, komunalna oprema, medicinska oprema, informatika, grafika i izdavaštvo, turizam, tradicijski obrti, kolektivni nastupi zemalja…

Hrvatska obrtnička komora organizira nastup po sistemu „ključ u ruke“ –svaki izlagač u sklopu priprema svoje prezentacije na sajmu, uz izložbeni prostor uređen sukladno njegovoj prijavi i potrebama, dobiva i: dva natpisa na štandu, reprezentaciju na štandu, transport eksponata na relaciji Zagreb-Mostar-Zagreb i postavu na štandu, najavu nastupa prema službama sajma Mostar, sve potrebne informacije, kompletnu logistiku potrebnu za kvalitetan sajamski nastup. Minimalna izlagačka površina iznosi 2 m2, osim u slučaju vertikalnog panoa na stijeni 1 m2.

Cijena izlagačkog prostora, uz logistiku nastupa HOK-a po principu “ključ u ruke”, uz sufinanciranje HOK-a za članove HOK-a od 50% iznosi 79,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno ukupno za platiti 98,75 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.
Puna cijena izlaganja po principu „ključ u ruke” standardno uređenog izložbenog prostora, za poduzetnike koji nisu članovi HOK-a iznosi 158,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno 197,50 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.

Za prijavu nastupa na sajmu izlagač treba dostaviti:

  1. prijavu – u prijavi obavezno navesti potreban namještaj na štandu
  2. podatke o robi i/ili promotivnim materijalima koji se šalje na sajam
  3. izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koji je naveo u obrascu „Podaci o robi za carinu“.

Prijava izlaganja za 23 Međunarodni sajam gospodarstva u Mostaru 2020_članovi HOK-a

Prijava izlaganja za 23 Međunarodni sajam gospodarstva u Mostaru 2020_poduzetnici koji nisu članovi HOK-a

Privola za obradu osobnih podataka _ prijava 23 Međunarodni sajam gospodarstva u Mostaru 2020

ROK PRIJAVE NASTUPA: 17. 02. 2020. ili do popune izložbenog prostora 
Dostava prijavnog materijala: Hrvatska obrtnička komora – adresa: Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb, putem telefaksa: 01/48 46 610 ili putem elektroničke pošte: drazen.horvat@hok.hr

Za dodatne informacije možete se obratiti u Hrvatsku obrtničku komoru na broj telefona: 01/4806 650, Dražen Horvat; telefaks: 01/48 46 610 i putem elektroničke pošte: drazen.horvat@hok.hr