Voditelj manje složenih radova

I. Imenovanje voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe za manje složene radove

Prema Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15), poslove voditelja manje složenih radova u svojstvu odgovorne osobe (naglasak je na „u svojstvu odgovorne osobe“) mogu obavljati ovlašteni voditelji građenje/radova upisani u imenik ovlaštenih voditelja građenja/radova te osobe koje su završile srednju školu po programu za tehničara odgovarajuće struke (razina 4.2 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira) i imaju najmanje deset godina radnog iskustva u struci i položen stručni ispit te su upisane u evidenciju nadležne Komore (članci 25. do 28. Zakona).

Dopunu možete preuzeti OVDJE

Voditelj manje složenih radova OVDJE