Treći sastanak Partnerskog vijeća za izradu i provedbu razvojne strategije Varaždinske županije za razdoblje do 2020.g.

Treći sastanak Partnerskog vijeća za izradu i provedbu razvojne strategije Varaždinske županije za razdoblje do 2020.g.

Obrtnička komora Varaždinske županije sudjelovala je na 3. sastanku Partnerskog vijeća za izradu i provedbu razvojne strategije Varaždinske županije koji je održan 16. ožujka 2016.g. u skupštinskoj dvorani Varaždinske županije.

Na ovome sastanku je članovima vijeća, a od čega je jedan od članova i Obrtnička komora Varaždinske županije, dana detaljna analiza dosadašnjeg rada na ovoj „Strategiji“. Do sada je provedena analiza trenutačnog stanja te su preložene mnogobrojne razvojne potrebe i mjere koje je potrebno u dogledno vrijeme poduzeti u svrhu daljnjeg razvoja Varaždinske županije. Neke od predloženih mjera su i potpora otvaranju novih obrta i daljnji razvoj postojećih kao i povećanje potpora za intenziviranje gospodarskog razvoja a sve u svrhu poboljšanja stanja lokalnog gospodarstva. Osim navedenoga predložene su i brojne druge mjere u području gospodarstva koje bi u konačnici mogle indirektno imati utjecaj na razvoj obrtnika i obrtništva u cjelini. Za sljedeći sastanak planira se definiranje konkretnih strateških planova i projekata, a Obrtnička komora će aktivno raditi na projektima koji bi obrtnicima Varaždinske županije donijeli lakši rad, razvoj i prosperitet.