Sve informacije o koronavirusu na jednom mjestu

Sve informacije o koronavirusu na jednom mjestu

Vlada je otvorila posebnu internetski stranicu koronavirus.hr na kojoj građani mogu dobiti sve informacije o koronavirusu na jednom mjestu.

Uz pravovremeno informiranje javnosti o svim detaljima vezanima za korona virus, educiranje stanovništva o načinima ponašanja u određenim situacijama, Vlada na stranici objavljuje i upute za poslodavce, djelatnike te najnovije informacije i upute Stožera Civilne zaštite.

 

KONTAKTI EPIDEMIOLOŠKE DJELATNOSTI VARAŽDIN

 

Epidemiološka djelatnost Varaždin

Tel: 042/653 136

Mob:  099/2119-802

E-mail: epidemiologija@zzjzzv.hr

 

Ambulanta Ivanec                                                                                   

Tel: 042/783-630

Mob: 099/6446-233

E-mail: epidemiologija-ivanec@zzjzzv.hr

 

Ambulanta Ludbreg                                                                              

Tel: 042/819-433

Mob: 099/5495-205

E-mail: epidemiologija-ludbreg@zzjzzv.hr

 

Ambulanta Novi Marof                                                                           

Tel: 042/612-912

Mob: 099/5495-205

E-mail: epidemiologija-nm@zzjzzv.hr