Seminar na temu ZAKON O RADU, PLAĆE I NAKNADE TE PRIMJENA U PRAKSI

Seminar na temu ZAKON O RADU, PLAĆE I NAKNADE TE PRIMJENA U PRAKSI

Danas je u Organizaciji Hrvatske obrtničke komore i Obrtničke komore Varaždinske županije održan seminar na temu ZAKON O RADU, PLAĆE I NAKNADE TE PRIMJENA U PRAKSI u Skupštinskoj dvorani Županijske palače. Predavači odvjetnik Boris Guljaš i ovlašteni računovođa Đurđica Mostarčić, obradili su mnoge aktualne teme koje u današnje vrijeme obrtnicima predstavljaju velike probleme u radu i interakciji sa radnicima, te su im također pružili mnoge
kvalitetne savjete. Neke od dotaknutih tema bile su: načela radnog prava, inspekcije rada, prekršajnog postupka i sudskog postupka, prekršajne odredbe, prestanak radnog odnosa, akti i odluke poslodavca, plaće i doprinosi u 2016.g., troškovi službenog putovanja, obračun i evidencija, stručno osposobljavanje – priznati troškovi, godišnji odmor, bolovanja – primjeri iz prakse, prava i obračuni. Seminaru je pristupilo 30-tak obrtnika iz Varaždinske županije, Međimurske, Koprivničko-križevačke, ali i iz Virovitičko-podravske i Krapinsko-zagorske županije.