Poziv na radionicu

Poziv na radionicu

U sklopu PROGRAMA GRADA VARAŽDINA I RAZVOJNE AGENCIJE SJEVER – DAN d.o.o. za 2016. godinu, AKTIVNOST 2.2. Pružanje savjetodavnih usluga i organizacija te provedba radionica s ciljem pružanja poduzetnicima i gradskoj upravi informacije za zajednički rad na projektima, Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o. održava besplatnu radionicu za poduzetnike, radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva promicanja i doprinosa ukupnom lokalnom razvoju, za trenutno otvoreni Javni poziv Ministarstva poduzetništva i obrta:

„E – IMPULS“ Referentna oznaka : KK.03.2.1.06

Radionica se održava u petak, 29.07.2016. godine, u trajanju od 10 – 12 h s ciljem upoznavanja polaznika s uvjetima i procedurama prijave na predmetni Javni poziv:

– Predmet Poziva: Investicije u početna ulaganja mikro i malih poduzetnika povezane s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga.

– Potpore se dodjeljuju za ulaganja u:

    – materijalnu imovinu – nabava strojeva, postrojenja, opreme, alata, radnih vozila, mjernih i kontrolnih uređaja; uređenje i opremanje objekta/radionice; nabava informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver)    povezanih s projektom;

   – nematerijalnu imovinu –intelektualno vlasništvo (patenti, autorska prava…); stručno osposobljavanje i stjecanje novih znanja vezanih uz projekt; nabava informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver) povezanih s projektom;

   – savjetodavne usluge – upravljanje projektom; javna nabava; promidžba i vidljivost.

Najniža vrijednost potpore iznosi 30.000,00 HRK, a najviša vrijednost potpore ne može prijeći prag od 300.000,00 HRK.

Intenzitet potpore: mala poduzeća max. 65%; mikro poduzeća max. 85%.

KORISNICI: Mikro i mala poduzeća (Uredba 651/2014) registrirana u sektorima:

C Prerađivačka industrija, svi izuzev skupina: 12.0 Proizvodnja duhanskih proizvoda, 25.4 Proizvodnja oružja i streljiva, 30.4 Proizvodnja vojnih borbenih vozila

F Građevinarstvo, samo skupine: 43.2 Elektroinstalacijski radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i ostali građevinski instalacijski radovi, 43.3 Završni građevinski radovi, 43.9 Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti;

J Informacije i komunikacije (NKD 2007 skupine 59 – 63);

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, samo skupine: 71.1 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje, 74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 74.1 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti i 74.2 Fotografske djelatnosti.

MJESTO ODRŽAVANJA RADIONICE: Udruženje hrvatskih obrtnika Varaždin, Kukuljevićeva 13/II, 42 000 Varaždin

Molimo Vas da, zbog ograničenog broja mjesta, svoj dolazak potvrdite najkasnije do 28.07.2016. godine, na e-mail adresu: nikolina.zigmund@dan.hr