Potpora za očuvanje radnih mjesta - skraćivanje radnog vremena

Potpora za očuvanje radnih mjesta - skraćivanje radnog vremena

Potpora za očuvanje radnih  mjesta – skraćivanje radnog vremena se dodjeljuje za privremeno uvođenje punog radnog vremena radnika u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati, ali ne kraćem od polovice mjesečnog fonda sati.

CILJ MJERE: Očuvati radna mjesta kod poslodavaca kod kojih je zbog posebne okolnosti uvjetovane koronavirusom došlo do privremenog smanjenja opsega posla.

UVJETI

  • Poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost i zapošljavaju 10 i više radnika
  • Od 10-50 radnika ako je zahtjev za potporom podnesen za najmanje 20% radnika
  • Od 51 i više radnika ako je zahtjev za potporom podnesen za najmanje 10% radnika
  • Ograničenje isplate dividende u razdoblju od 29.05.2020. do 31.12.2020. za poslodavce korisnike potpore

 

Ciljanu skupinu radnika čine radnici zaposleni na puno radno vrijeme kod poslodavca, bez obzira je li radnik zaposlen na određeno ili neodređeno vrijeme, ali ne i vlasnici. Obveza poslodavca je radniku isplatiti ugovorenu ili propisanu plaću kao da je radio puno radno vrijeme, a naknadno će od Zavoda dobiti potporu po radniku proporcionalno skraćenju radnog vremena.

 

TRAJANJE MJERE: Od 1. lipnja do 31. prosinca 2020.

VISINA SUBVENCIJE: Do 2.000,00 kuna po radniku

Poslodavac je dužan obračunati i isplatiti doprinose iz i na iznos potpore koju isplaćuje radniku, a prema odobrenoj potpori Zavod će izvršiti i povrat obračunatih i uplaćenih doprinosa iz i na osnovicu temeljem podatka Porezne uprave iz Obrasca JOPPD.

Informirajte se o potpori na poveznici ispod:

HZZ SKRAĆIVANJE RADNOG VREMENA – provedbena dokumentacija

 

Izvor: HZZ