HZZ reaktivirao mjere aktivnog zapošljavanja - potpore za samozapošljavanje i proširenje poslovanja

HZZ reaktivirao mjere aktivnog zapošljavanja - potpore za samozapošljavanje i proširenje poslovanja

Potpore za samozapošljavanje su državne potpore koje se dodjeljuju nezaposlenim osobama koje se odluče na pokretanje vlastitog posla, a prijavljene su u evidenciju Zavoda. Potpore za proširenje poslovanja su potpore koje se dodjeljuju poslovnim subjektima koji su već ostvarili potporu za samozapošljavanje i čije su ugovorne obveze istekle te su dokazali da su ispunili sve obveze prema zavodu.

CILJ MJERE

 1. Potpore za samozapošljavanje – financijska podrška nezaposlenim osobama koje odluče pokrenuti vlastiti posao
 2. Potpore za proširenje poslovanja – financijska podrška korisnicima potpore za samozapošljavanje koji proširuju postojeće poslovanje

TRAJANJE MJERE

24 mjeseca (u prvih 12 mjeseci pravdanje potpore, a drugih 12 mjeseci održavanje poslovne aktivnosti uz samostalno podmirivanje obveza doprinosa)

FINANCIRANJE MJERE

 1. Potpore za samozapošljavanje – do 100.000,00 kn
 2. Potpore za proširenje poslovanja – do 75.000,00 kn

 

Potpora za samozapošljavanje ne može se odobriti za djelatnosti koje su neprihvatljive za financiranje:

 • (A) Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (odjeljci: 01-03)
 • (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (odjeljak 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica – odnosi se na zastupanje u prodaji raznovrsnih proizvoda poput prodaje od vrata do vrata, provizijske prodaje, akviziterstva)
 • (K) Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (odjeljci: 64-66)
 • (L) Poslovanje nekretninama (odjeljak 68)
 • (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (odjeljak 69.1 pravne djelatnosti)
 • (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti:
  • 77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup
  • 78 Djelatnosti zapošljavanja
  • 79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
 • (R) Umjetnost, zabava i rekreacija: 93.19 Ostale sportske djelatnosti
 • Sve djelatnosti sezonskog karaktera te djelatnosti vezane isključivo uz turističku sezonu

 

Zahtjevi za dodjelu potpore zaprimaju se najkasnije do 31.10.2020., odnosno do iskorištenja sredstava.

Informirajte se o mjeri na poveznici ispod:

POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE I PROŠIRENJE POSLOVANJA

 

Izvor: HZZ