Počele su prijave za najveći sajam obrtnika u svijetu, IHM 2019 u Münchenu

Počele su prijave za najveći sajam obrtnika u svijetu, IHM 2019 u Münchenu

Hrvatska obrtnička komora i ove godine organizira kolektivan nastup svojih članova na Međunarodnom obrtničkom sajmu u Münchenu 2019. (IHM 2019.) a na kojemu tradicionalno nastupa i Obrtnička komora Varaždinske županije.
Iako se Sajam održava u ožujku, od 13. do 17. 03., Komora je već počela preuzimati prijave. Štoviše, budući da HOK plaća 50 posto troškova nastupa na zajedničkom  izložbenom prostoru, iz Komore pozivaju na što ranije slanje prijava kako bi se kvalitetno pripremio nastup hrvatskih izlagača. zadnji rok za prijavu je 17. siječnja, ali popune li se ranije kapaciteti, poziv se zatvara.

1100 izlagača iz 60 država

Sajam u Münchenu , najveći je obrtnički sajam u svijetu, na kojemu nastupa 1.100 izlagača iz preko 60 država svijeta, a posjeti ga više od 120.000 ljudi.
Obrtnicima se prezentiraju najnovija tehnoloških dostignuća obrtništva i prateće industrije, novi trendovi u obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu.

Izložba se održava se u sedam moderno opremljenih paviljona sajma, a branše koje se prezentiraju na sajmu, uz skupne nastupe zemalja putem obrtničkih i gospodarskih komora, obuhvaćaju sljedeće djelatnosti: obradu metala, proizvodnju strojeva i opreme, obradu drveta, izradu alata, građevinsku stolariju i materijale, proizvodnju namještaja, preradu plastike i gume, građevinarstvo, obnovljive izvore energije, izrade dijelova za vozila i strojeve, elektroniku i energetiku, umjetničke i tradicijske obrte, ručni rad te svu ostalu ponudu obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva.

Ključ u ruke

Hrvatska obrtnička komora organizira nastup po sistemu „ključ u ruke“ –svaki izlagač u sklopu priprema svoje prezentacije na sajmu, uz izložbeni prostor uređen sukladno njegovoj prijavi i potrebama, dobiva i: dva natpisa na štandu, reprezentaciju na štandu, dežurnu osobu na štandu, transport eksponata na relaciji Zagreb-München-Zagreb i postavu na štandu, najavu nastupa prema službama sajma München, sve potrebne informacije, tehničke podatke, upute, kompletnu logistiku potrebnu za kvalitetan sajamski nastup.

Hrvatska obrtnička komora će o nastupu hrvatskih obrtnika/poduzetnika informirati i partnersku Obrtničku komoru za München i Gornju Bavarsku, kako bi što veći broj njemačkih poduzetnika, kao i posjetitelja sajma, dobio informaciju o profilu izlagača iz Hrvatske koji će se predstaviti svojim proizvodima i uslugama na sajmu.

Sama služba marketinga sajma IHM 2019. će u suradnji sa Hrvatskom obrtničkom komorom napraviti dodatnu informaciju i objave vezane uz nastup hrvatskih izlagača.

U nastavku možete pronaći informacije, a u privitku i prijavu te uvjete nastupa na sajmu.

– Molimo zainteresirane obrtnike/poduzetnike za sufinancirani nastup na sajmu u Műnchenu da što ranije popune prijavne materijale i pošalju ih u Hrvatsku obrtničku komoru kako bi stručna služba Komore stigla na vrijeme i kvalitetno prijaviti, pripremiti i najaviti njihov nastup na ovom važnom sajmu – još jednom pozivaju iz HOK-a.

Cijene i info

 Cijena izlagačkog prostora, uz logistiku nastupa po principu“ključ u ruke”, uz sufinanciranje HOK-a za članove HOK-a od 50%,  iznosi 118,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno ukupno za platiti 147,50 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.

Minimalna izlagačka površina iznosi 2 m2, osim u slučaju vertikalnog panoa na stijeni 1 m2.

Za prijavu nastupa na sajmu izlagač treba dostaviti:

1)    prijavu – u prijavi obavezno navesti potreban namještaj na štandu

2)    podatke o robi i/ili promotivnim materijalima koji se šalje na sajam

3)    izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koji je naveo u obrascu „Podaci o robi izlagača“.

ROK PRIJAVE NASTUPA: 17. 01. 2019. godine ili do popune izložbenog prostora

Dostava prijavnog materijala – u Hrvatsku obrtničku komoru adresa: Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb, putem telefaksa: 01/48 46 610 ili ispunjenu i potpisanu prijavu skenirati i poslati putem elektroničke pošte: drazen.horvat@hok.hr

Osiguranje robe/eksponata: izlagačka roba za vrijeme sajma nije osigurana, a ako izlagač ima robu veće vrijednosti, tu robu može osigurati sam. Komora neće snositi troškove eventualno nastalih šteta ili nestanka robe, bilo za vrijeme transporta ili trajanja sajma.

Otprema robe: izlagač će biti pravovremeno obaviješten o predaji robe u skladište izvođača štanda te je dužan pridržavati se dobivenih uputa.

Napomena: skrećemo pozornost da izlagači ne mogu nastupiti u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore ako imaju dugovanja prema komorskom sustavu!

 Za dodatne informacije možete se obratiti u Hrvatsku obrtničku komoru na broj telefona: 01/48 06 650, Dražen Horvattelefaks: 01/48 46 610, elektronička poštadrazen.horvat@hok.hr  ili Darko Prister; telefon: 01/48 06 639, elektroničke pošte: darko.prister@hok.hr .

Iskoristite ovu prigodu te svoje proizvode i usluge predstavite na najvažnijem obrtničkom sajmu uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore !

Prijavni materijali za prijavu nastupa na  Međunarodnom obrtničkom  sajmu u Műnchenu  2019. godine

Privola za obradu podataka prijavljenih izlagača za potrebe organizacije sajma