Održan seminar „Porezne i računovodstvene obveze obrtnika paušalista“

Održan seminar „Porezne i računovodstvene obveze obrtnika paušalista“

Na seminaru “Porezne i računovodstvene obveze obrtnika paušalista” u organizaciji Udruženja obrtnika Novi Marof sudjelovalo je 20-ak obrtnika koji su imali priliku educirati se o uvjetima za obavljanje paušalnog obrta, novostima u 2020. godini – doprinosima, porezima i davanjima, evidencijama i poslovnim knjigama u paušalnom obrtu, fiskalizaciji te posebnostima kod poslovanja s inozemstvom.

Poseban naglasak stavljen je na završni izvještaj o poslovanju za 2019. godinu.

Seminar je održala Monika Petrovečki, ovl.rač., koja je stručno odgovarala na pitanja zainteresiranih polaznika seminara, a s obzirom na interes obrtnika Udruženje obrtnika Novi Marof planira tokom godine organizirati dodatne seminare s aktualnim temama koje će biti od koristi obrtnicima.