Održan sastanak s HEP opskrbom

Održan sastanak s HEP opskrbom

Danas, 16. ožujka 2016. godine u prostorijama Obrtničke komore Varaždinske županije održan je radni sastanak s predstavnikom HEP opskrbe na temu jeftinije električne energije za obrtnike. Sastanku su prisustvovali predsjednik Obrtničke komore Varaždinske županije, gospodin Milak, predsjednik Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije, gospodin Pleško, predsjednik Obrtničke komore Međimurja, gospodin Lukovnjak te predstavnik poduzeća HEP opskrba, gospodin Tušek. Na sastanku je zaključeno da će se u sljedećih deset dana dogovoriti konačni detalji oko jeftinije električne energije za obrtnike.