Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obveznicima, jedinstvenoj osnovici, načinu i rokovima plaćanja obveznog komorskog doprinosa

Obavještavamo Vas da je u Narodnim novinama broj 94 od 2. rujna 2015. objavljena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obveznicima, jedinstvenoj osnovici, načinu i rokovima plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta, koja će se primjenjivati od 1. listopada 2015. godine.

Odluku možete pronaći na http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_94_1822.html .