OBAVIJEST - Komunikacija digitalnim kanalima i telefonom za vrijeme trajanja epidemije uzrokovane virusom COVID-19

OBAVIJEST - Komunikacija digitalnim kanalima i telefonom za vrijeme trajanja epidemije uzrokovane virusom COVID-19

Preporuka HOK-a obrtnicima: koristiti digitalne kanale i telefonske linije za vrijeme trajanja epidemije uzrokovane virusom COVID-19

Hrvatska obrtnička komora upućuje svojim članovima preporuku slijedećeg sadržaja: “Molimo naše članove da za vrijeme trajanja epidemije uzrokovane virusom COVID-19, koriste raspoložive digitalne kanale i telefonske linije za komunikaciju sa svojim matičnim udruženjem, županijskom komorom i Hrvatskom obrtničkom komorom, a dolaske u prostorije prakticiraju samo ako je prijeko potrebno. Podsjećamo, sve informacije i upite vezane uz novonastalu situaciju možete slati na mail korona@hok.hr. Službe Hrvatske obrtničke komore na raspolaganju su svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 sati, a možete nam se obratiti putem e-maila ili telefonom.”

Molimo stranke da koriste isključivo raspoložive digitalne kanale i telefonske linije za komunikaciju s Obrtničkom komorom Varaždinske županije.

Kontakti:

ok.varazdin@hok.hr / obrazovanje-vz@hok.hr     

042/320-986 / 042/320-335  / 091/302-9501