NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA ZA UGOSTITELJSKO - TURISTIČKA ZANIMANJA

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA ZA UGOSTITELJSKO - TURISTIČKA ZANIMANJA

Obrtnička komora Varaždinske županije uz sufinanciranje Varaždinske Županije i Ministarstva turizma u školskoj godini 2019./2020. dodjeljuje stipendije učenicima srednjih škola koji se školuju za turističko-ugostiteljska zanimanja (prednost imaju konobari i kuhari).

Za dodjelu stipendija mogu se javiti učenici čiji roditelji ili staratelji imaju prebivalište na području Varaždinske županije. Mjesečna stipendija iznosi 500,00 kuna u vremenu od 1. rujna tekuće godine do 30. lipnja iduće godine. Prilikom utvrđivanja liste kandidata boduje se: uspjeh učenika u prethodna dva razreda (prosjek ocjena najmanje 2,50 ) te socijalne (materijalne) prilike obitelji. Na natječaj se ne mogu javiti učenici koji stipendiju već primaju po nekoj drugoj osnovi.

 

Dokumenti potrebni za dodjelu stipendije su:

  1. prijava (tiskanica u Obrtničkoj komori Varaždinske županije, tajništvu škola, te na web stranici Obrtničke komore obrtnicka-komora-vz.hr)
  2. preslike svjedodžbi prethodna dva razreda
  3. potvrda škole o upisu učenika
  4. potvrde o visini dohotka za prethodnu godinu od nadležne Porezne uprave Ministarstva financija RH za sve članove kućanstva
  5. prosjek neto plaća/mirovine za prethodna tri mjeseca tekuće kalendarske godine za svakog zaposlenog/umirovljenog člana kućanstva
  6. potvrda nadležnog Zavoda za zapošljavanje za nezaposlenog člana kućanstva
  7. potvrda o prebivalištu roditelja ili staratelja na području Varaždinske županije
  8. preslika IBAN-a žiro računa učenika.

 

Dokumenti za natječaj dostavljaju se zaključno do 25. listopada 2019. godine na adresu: Obrtnička komora Varaždinske županije, Branka Vodnika 4, 42000 Varaždin, s naznakom „Prijava na natječaj“.

Imena učenika kojima će biti dodijeljena stipendija biti će objavljena na web stranici Obrtničke komore Varaždinske županije www.obrtnicka-komora-vz.hr i na oglasnoj ploči u Obrtničkoj komori Varaždinske županije.

Neće se razmatrati zahtjevi s nepotpunim podacima i nepotpunom dokumentacijom te oni koji se ne dostave u roku.

 

Prijavnicu za stipendiranje možete preuzeti Obrazac za prijavu 2019/2020.