NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA ZA UGOSTITELJSKO - TURISTIČKA ZANIMANJA

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA ZA UGOSTITELJSKO - TURISTIČKA ZANIMANJA

Obrtnička komora Varaždinske županije uz sufinanciranje Varaždinske Županije i Ministarstva turizma u školskoj godini 2018./2019. dodjeljuje stipendije učenicima srednjih škola koji se školuju za turističko-ugostiteljska zanimanja (prednost imaju konobari i kuhari).

 

 

Za dodjelu stipendija mogu se javiti učenici čiji roditelji ili staratelji u posljednje tri godine imaju prebivalište na području Varaždinske županije.

Mjesečna stipendija iznosi 500,00 kuna u vremenu od 1. rujna tekuće godine do 30. lipnja iduće godine. Prilikom utvrđivanja liste
kandidata boduje se: uspjeh učenika u prethodna dva razreda (prosjek ocjena najmanje 3,00) te socijalne (materijalne) prilike obitelji. Na natječaj se ne mogu javiti učenici koji stipendiju već primaju po nekoj drugoj osnovi.

 

Dokumenti potrebni za dodjelu stipendije su:

 

a) prijava (tiskanica u Obrtničkoj komori Varaždinske županije, tajništvu škola, te na web
stranici Obrtničke komore www.obrtnicka-komora-vz.hr)

b) preslike svjedodžbi prethodna dva razreda,

c) potvrda škole o upisu učenika,

d) potvrde o visini dohotka za prethodnu godinu nadležne Porezne uprave Ministarstva
financija RH za sve članove kućanstva,

e) prosjek neto plaća/mirovine za prethodna tri mjeseca tekuće kalendarske godine za svakog
zaposlenog/umirovljenog člana kućanstva,

f) potvrda nadležnog Zavoda za zapošljavanje za nezaposlenog člana kućanstva,

g) potvrda o prebivalištu roditelja ili staratelja (posljednje tri godine imaju prebivalište na
području Varaždinske županije),

h) preslika IBAN-a žiro računa učenika.

 

Dokumenti za natječaj dostavljaju se zaključno do 24. listopada 2018. godine na adresu: Obrtnička komora Varaždinske županije, Branka Vodnika 4, 42000 Varaždin, s naznakom „Prijava na natječaj“.

Imena učenika kojima će biti dodijeljena stipendija biti će objavljena na web stranici Obrtničke komore Varaždinske županije www.obrtnicka-komora-vz.hr i na oglasnoj ploči u Obrtničkoj komori Varaždinske županije.

Neće se razmatrati zahtjevi s nepotpunim podacima i nepotpunom dokumentacijom te oni koji
se ne dostave u roku.

Prijavnicu za stipendiranje možete preuzeti OVDJE:  Obrazac_za_prijavu