NAJAVA SEMINARA: "Porezna izvješća za 2022. godinu i postupci u obrtu početkom 2023. godine"

NAJAVA SEMINARA: "Porezna izvješća za 2022. godinu i postupci u obrtu početkom 2023. godine"

Udruženje obrtnika Novi Marof organizira seminar pod nazivom “Porezna izvješća za 2022. godinu i postupci u obrtu početkom 2023. godine” koji bi se trebao održati 10.siječnja 2023. godine u popodnevnim satima.
Program seminara:
1. Paušalno oporezivanje obrta
Posebnosti, uvjeti i obveze paušalnog oporezivanja
Doprinosi obrtnika, poslovne knjige
Izdavanje računa, fiskalizacija
Prijelaz iz paušala u redovno oporezivanje i obrnuto
Registriranje za potrebe PDV-a
PO-SD-Z i PO-SD obrazac za 2022. godinu
2. Obrti u sustavu poreza na dohodak
Doprinosi obrtnika i neoporezivi primici
Posebnosti kod PDV-a i primljenih potpora
Kontrola i iskazivanje svih primitaka i izdataka
Godišnja porezna prijava obrtnika za 2022. godinu
3. Aktualnosti oko eura od 01.01.2023. u obrtu
Napomena: neke od navedenih tema su povezane u obje vrste obrta pa je preporučljivo sudjelovati na cijelom seminaru, neovisno je li obrt u paušalnom oporezivanju ili u sustavu poreza na dohodak.
Radi ograničenog broja polaznika,prijave za seminar se primaju na e-mail Udruženja: uo.novi.marof@hok.hr, najkasnije do 2.siječnja 2023. godine. Točno vrijeme i mjesto održavanja seminara će Vam biti javljano na Vaš e-mail.