Informacije vezane za uvođenje eura

Informacije vezane za uvođenje eura

Hrvatska obrtnička komora je na svojoj web stranici objavila niz informacija vezano za uvođenje eura. U nastavku Vam dajemo kratki pregled:

Kako bi se na vrijeme opskrbili euronovčanicama i eurokovanicama te s danom uvođenja eura mogli obavljati gotovinske transakcije u novoj valuti, poslovni subjekti preko svoje poslovne banke mogu nabaviti eure i prije 1. siječnja 2023. godine.

U razdoblju pojednostavljene posredne predopskrbe, od 27. do 31. prosinca 2022. godine, mikro-poslovni subjekti, dakle fizičke i pravne osobe koje imaju prosječno manje od deset zaposlenika i čiji godišnji poslovni prihodi ili ukupna aktiva ne prelazi dva milijuna eura, mogu se predopskrbiti gotovim novcem i to na jedan od sljedećih načina:

 1. kupnjom početnog paketa eurokovanica za poslovne subjekte čija vrijednost iznosi 145,50 eura, za protuvrijednost u kunama prema fiksnom tečaju (1.096,27 kuna), moguća kupnja jednog ili više paketa
 2. pojednostavljena posredna predopskrba na temelju izjave o pojednostavnjenoj posrednoj predopskrbi mikroposlovnog subjekta do maksimalnog iznosa od 10.000,00 eura (euronovčanica i/ili eurokovanica), počevši od 27. prosinca 2022.
 3. posredna predopskrba na temelju ugovora o posrednoj predopskrbi – sklapa se ugovor s bankom, iznos kojim se može posredno predopskrbiti pitanje je ugovornog odnosa s bankom, kao i vrsta financijskog osiguranja.

Obveza dvojnog iskazivanja cijena prema potrošačima u Republici Hrvatskoj ostaje do 31. 12. 2023. Razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja cijena za sve poslovne subjekte (u euru i kuni) uz primjenu fiksnog tečaja konverzije započelo je 5. 9. 2022. i trajat će zaključno do 31. 12. 2023. Poslovni subjekti su obvezni dvojno iskazivati cijene isključivo prema potrošačima u Republici Hrvatskoj te su obvezni cijene roba i usluga iskazivati na jasan, čitljiv, vidljiv i lako uočljiv način u euru i kuni, sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje uz obvezno isticanje fiksnog tečaja konverzije:

 • u poslovnoj prostoriji na prodajnom mjestu ili na robi odnosno na cjeniku ako je riječ o usluzi,
 • na mrežnoj stranici,
 • u ponudi ili ugovoru na trajnom mediju,
 • u obavijesti koja se potrošaču daje prije ili tijekom sklapanja ugovora izvan poslovne prostorije i ugovora na daljinu,
 • tijekom oglašavanja u bilo kojem obliku kojim se nudi prodaja robe ili usluge, osim u slučaju oglašavanja putem radijskog programa i glasovne poruke u ostalim oblicima oglašavanja,
 • u opomeni i drugoj obavijesti o nepodmirenom dugu koja se dostavlja potrošaču, ukupna svota duga,
 • na računu,
 • putem drugih oblika iskazivanja cijena.

Preračunavanje se izvršava primjenom punog brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije (1 EUR=7,53450 HRK) zaokruživanjem dobivenog iznosa na dvije decimale, na temelju treće decimale.

Sve ostale detalje oko prilagodbe i promjena koje svaki obrtnik mora provesti u svom poslovanju u procesu uvođenja eura sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH pronađite u Sažetku „Zakon o uvođenju eura u Republici Hrvatskoj i dvojno iskazivanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti.

Hrvatska obrtnička komora je uvela i posebnu e-mail adresu putem koje možete uputiti upite vezane za prilagodbu poslovanja zbog uvođenja eura: euro@hok.hr.