Kako skladištiti posude za otpad u Gradu  u  neprimjerenim uvjetima - goruće pitanje obrtnika Grada Varaždina

Kako skladištiti posude za otpad u Gradu u neprimjerenim uvjetima - goruće pitanje obrtnika Grada Varaždina

Na poziv predsjednika Obrtničke komore Varaždinske županije održan je sastanak s predstavnicima komunalne tvrtke Čistoća d.o.o. Varaždin.

Predsjednik Mario Milak razgovarao s direktorom Davorom Skroza i njegovim suradnicima vezano uz učestala javljanja obrtnika Grada Varaždina koji nailaze na probleme u odlaganju otpada.

Upiti obrtnika bili su najviše usmjereni na rješavanje problema vezanih uz nemogućnost postavljanja posuda za odlaganje otpada ( 120 litarne kante) uz poslovne prostore, kad se radi o centru grada, ili kad obrt ne raspolaže prostorom gdje može posudu postaviti.

Pitanja su se odnosila i na obrte koji stvaraju minimalne količine otpada, obrte koji zbrinjavaju otpad po posebnim propisima kao i na obveze plaćanja usluga.

U konstruktivnom razgovoru, predstavnici Čistoće su objasnili svoju ulogu kao gradske komunalne tvrtke koja je ovlaštena djelovati sukladno Zakonu, ali provoditi Odluku o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Varaždina, koju je donijelo Gradsko vijeće.

Postavljena pitanja i problematika obrtnika su upravo vezani uz provođenje spomenute Odluke, što znači da Čistoća d.o.o. može djelovati isključivo u skladu s Odlukom, što se tiče formiranja cijene javne usluge prikupljanja otpada kao i potrebe korištenja spremnika (posude-kante ili kontejneri).

Uz konstataciju kako je problem držanja posuda (kanti) u gradu evidentan, predloženo je moguće rješenje da više obrtnika dogovoreno koristi jedan spremnik koji je moguće postaviti na prikladno mjesto, da participiranje u troškovima odvoza sukladno tome bude dogovoreno među korisnicima te da se prema komunalnoj tvrtki pošalje takav zahtjev.

Izražena je spremnost daljnje suradnje Čistoće d.o.o. i obrtničkih asocijacija, a sve prema potrebi rješavanja otvorenih pitanja i tumačenja postupaka.