EDUKACIJA ZA DUŽNOSNIKE U JEDINSTVENOM KOMORSKOM SUSTAVU

EDUKACIJA ZA DUŽNOSNIKE U JEDINSTVENOM KOMORSKOM SUSTAVU

O ovlastima i odgovornostima dužnosnika u jedinstvenom komorskom sustavu slušali su predsjednici i potpredsjednici te članovi nadzornih odbora područnih obrtničkih komora i udruženja obrtnika odbora iz tri sjeverne županije, Varaždinske, Međimurske i Koprivničko  – Križevačke.

 

Na početku četverogodišnjeg mandata odgovorne osobe su educirane vezano za primjenu statuta i materijalno-financijskog poslovanja.

 

Edukativnu i interaktivnu radionicu u organizaciji Hrvatske obrtničke komore, Obrtničke komore Varaždinske županije i Udruženja hrvatskih obrtnika Varaždin održale su gđe Sanja Želinski – Matunec  i Đurđica Mostarčić.  Tako su novi odgovorni članovi u komorskom sustavu bili upoznati s pravilima rada i funkcioniranja, a „stari“ su imali priliku ponoviti gradivo i čuti o novostima u sustavu.