Kako povećati šanse za povlačenje novaca iz EU fondova? Dođite na INFO DAN 30. kolovoza pa naučite

Kako povećati šanse za povlačenje novaca iz EU fondova? Dođite na INFO DAN 30. kolovoza pa naučite

Projektni ured Grada Ivanca za EU fondove, pri Poslovnoj zoni Ivanec d.o.o. u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom Varaždin, Obrtničkom komorom Varaždin i  Gradom Ivancem , poziva  poduzetnike i obrtnike te sve ostale zainteresirane građane na savjetovanje:

 

MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA IZ EU FONDOVA za PODUZETNIKE I OBRTNIKE     – prezentacija uvjeta prijave na trenutno otvorene i javne pozive najavljene do kraja 2018. godine  

 

Prezentacije će se održati dana

  1. kolovoza 2018. godine u 10.00 sati,

u prostorijama Hrvatske gospodarske komore Varaždin u Varaždinu, Petra Preradovića 17

Po temama:

  1. Pregled trenutno otvorenih javnih poziva i poziva koji su u najavi da će se otvoriti do kraja 2018. godine – odgovor na nedoumicu: NA KOJEM NATJEČAJU IMAM NAJBOLJU PRILIKU I ŠANSU ostvariti sredstva za svoje planove razvoja i ulaganja?

– detaljno predstavljanje natječaja – uvjeti prihvatljivosti poduzetnika, administrativni i tehnički preduvjeti za prijavu, potrebna dokumentacija, rokovi prijava, prihvatljive aktivnosti i troškovi, visina bespovratnih sredstava   

  1. Od ideje do EU projekta – Kako povećati šanse za dobivanje EU sredstava – pojašnjenje projektnog načina pripreme i provedbe projekata – kvalitetno pripremljen i proveden projekt je uz opravdanost i samoodrživost ulaganja osnovni kriterij za dobivanje i uspješno korištenje EU sredstava
  2. Nove besplatne usluge za poduzetnike – predstavljanje EU projekta Poslovne zone Ivanec d.o.o. i Projektnog ureda namijenjenog poduzetnicima i obrtnicima u sklopu kojeg će do kraja 2019. godine moći bez ikakve novčane naknade koristiti poslovne i konzultantske usluge Projektnog ureda Grada Ivanca za EU fondove
  3. Pitanja

Savjetovanje je zamišljeno kao interaktivna prezentacija u trajanju do sat i pol, a cilj joj je da Vas stručno i profesionalno informira o mogućnostima prijave Vašeg poslovnog projekta, načinu i uvjetima dodjele  bespovratnih sredstava, da uz stručnu pomoć voditelja za EU fondove Projektnog ureda Grada Ivanca na vrijeme pripremite, uspješno prijavite i realizirate svoje projekte te da kroz EU projekt – Nove visokokvalitetne usluge za male i srednje poduzetnike i obrtnike –  iskoristite priliku za besplatnu i stručnu potporu svom poslovanju.

Poziv je namijenjen svim zainteresiranim, a sudjelovanje je BESPLATNO.

Zbog ograničenog broja mjesta, molimo da svoj dolazak potvrdite na mail: projektni.ured@ivanec.hr ili na telefon 042/645-484, najkasnije do utorka, 28. kolovoza 2018. godine do 16.00 sati.

Više informacija na www.poslovna-zona-ivanec.hr