Javni poziv - Revitalizacija poslovnih prostora - Drugi krug

Datum objave: 14. rujna 2015.

1.  PREDMET I TRAJANJE JAVNOG POZIVA
 
Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva poduzetništva i obrta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za aktivnost Revitalizacija poslovnih prostora.
Poziv se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva  (www.minpo.hr), a prijave se zaprimaju isključivo od 28.09.2015. do 19.10.2015. godine.
 
2. CILJEVI I PRIORITETI JAVNOG POZIVA
 
Prioritet ovog Javnog poziva je jačanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika i poticanje njihovog rasta i razvoja.
 
Cilj ovog Javnog poziva je stavljanje u funkciju poslovnih prostora u državnom vlasništvu i vlasništvu jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave.
 
3. IZNOS SREDSTAVA
 
Davatelj potpore je Ministarstvo poduzetništva i obrta.
 
U proračunu Ministarstva na proračunskoj aktivnosti A817060 planirano je ukupno 4.437.500,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog Javnog poziva.
 
4. KORISNICI KOJIMA JE JAVNI POZIV NAMIJENJEN
 
Ovaj Javni poziv namijenjen je mikro i malim poduzetnicima sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003. godine.

UPUTE ZA PODNOŠENJE PRIJAVE
5. UVJETI ZA PODNOŠENJE PRIJAVE
Prijavu mogu podnijeti:
Mikro i mala poduzeća:

 • registrirana prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (NN 58/07 i 72/07) za sva područja osim za Područje A (Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo), Područje I (Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića), Područje R (Djelatnosti kockanja i klađenja) i Područje C i G(Djelatnosti proizvodnje i prodaje kruha i peciva)
 • koja imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • koja imaju važeći ugovor o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za prostor koji žele revitalizirati,
 • koja imaju važeći ugovor o zakupu za prostor koji žele revitalizirati sklopljen poslije 01. rujna 2014. godine,
 • koja imaju važeći ugovor o zakupu za prostor koji žele revitalizirati za poslovni prostor koji je bio prazan najmanje 6 (šest) mjeseci prije sklapanja ugovora o zakupu,
 • koja  imaju podmirene obveze plaćanja zakupnine za poslovne prostore,
 • koja imaju najmanje 1 zaposlenog,
 • koja nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava,
 • koja imaju podmirene obveze prema zaposlenicima,
 • koja su u skladu s Odredbama o potporama male vrijednosti (UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore),
 • koja imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili (izuzetak su bespovratne potpore dodijeljene za provedbu projekata čiji ugovoreni rok za završetak još nije istekao),
 • nad kojima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije,
 • nad čijim pojedinačnim vlasnicima i partnerskim i povezanim subjektima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije,
 • koja se prvi put prijavljuju na mjere Poduzetničkog impulsa za 2015. godinu (ne odnosi se na mjere Inozemni sajmovi-Grupa 1, Domaći sajmovi, Cjeloživotno obrazovanje za obrtnike, Majstor svog zanata-naukovanje).

Dokumentaciju za prijavu na natječaj možete preuzeti OVDJE