Istraživanje tržišta i analiza stanja o izazovima i potrebama obrtnika Varaždinske županije

Istraživanje tržišta i analiza stanja o izazovima i potrebama obrtnika Varaždinske županije

Obrtnička komora Varaždin trenutačno provodi istraživanje tržišta pomoću kojeg bi se jasno detektirali izazovi i potrebe obrtnika na području Varaždinske županije, te tako stvorili preduvjeti za iskorištenje potencijala i preporuke za daljnje djelovanje Pok-a Varaždin.

U istraživanje će se uključiti sve djelatnosti cehova ( proizvođači, usluge, ugostitelji i turistički djelatnici, trgovine, prijevoznici, frizeri-kozmetičari, graditeljstvo i poljoprivreda ). S obzirom na različitosti u pojedinim djelatnostima, a samim time i različitostima u izazovima i potrebama, će se svakom cehu pristupiti odvojeno.

Osim analize potreba obrtnika u istraživanje će se uključiti i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Srednje škole Obrtničkih zanimanja, Varaždinska županija i dr.

Detaljna analiza podataka će predstavljati osnovu za daljnje djelovanje i planiranje aktivnosti, a sve u svrhu što boljeg servisiranja potreba obrtnika Varaždinske županije.

Upitnike za pojedinačne cehove možete pronaći na sljedećim linkovima:

IZAZOVI i POTREBE obrtnika na području Varaždinske županije – Zanatlije i ostali tradicijski obrti – fotografi, postolari, zlatari, urari, krojači i sl.

https://docs.google.com/forms/d/14X5LrXqhi1uO-5lqLh9S9Q1igdgRosUTaCLbonqAi4A/viewform

IZAZOVI i POTREBE obrtnika na području Varaždinske županije – Ugostitelji i turistički djelatnici

https://docs.google.com/forms/d/1RoQEVwWkD9r_-kFabIlndYBXdU50DNxAm2Opy1HNALs/viewform

IZAZOVI i POTREBE obrtnika na području Varaždinske županije – Trgovački obrti

https://docs.google.com/forms/d/1bJFVrtoVfycoaWS7StRlLJ3zQMNDcklACGAF97JU6Os/viewform

IZAZOVI i POTREBE obrtnika na području Varaždinske županije – Sekcija frizera, kozmetičara i pediker

https://docs.google.com/forms/d/1DCrmAu6Q7iuc_FI0ZjcqO9rcoEK6sZjmH4B4rOwuUAY/viewform


IZAZOVI i POTREBE obrtnika na području Varaždinske županije – Sekcija auto-struka

https://docs.google.com/forms/d/1URSua3k-jbAjzKVMgyNC4RwKOlMkb-7PjeBAr2uZg3Y/viewform

IZAZOVI i POTREBE obrtnika na području Varaždinske županije – Proizvodni obrt

https://docs.google.com/forms/d/1k4TVx1wlmNQMkJ2OuYejDgbItJ1vnzml7cso5Pm-AZc/viewform

IZAZOVI i POTREBE obrtnika na području Varaždinske županije – Prijevoznici

https://docs.google.com/forms/d/1BhXAox3H7ijO98SevLqroP31MsHvT-zzCKDvR8OiV_Y/viewform

IZAZOVI i POTREBE obrtnika na području Varaždinske županije – Poljoprivredni obrti

https://docs.google.com/forms/d/1MLXLFuds0iwVG6lvEZfoe_fjgDlc2hRQsayKbIR3zMU/viewform

IZAZOVI i POTREBE obrtnika na području Varaždinske županije – Kućni majstori – Električari, serviseri, soboslikari, parketari, vodoinstalateri i sl.

https://docs.google.com/forms/d/1m0NX158Rd9-TusTZGOPvN0dhDlR0p41MniBDOGoHtDo/viewform

IZAZOVI i POTREBE obrtnika na području Varaždinske županije – Građevinski obrti

https://docs.google.com/forms/d/1ZFDPppEKDQ7HI8dktQatew8fHnDpNl_iFnlVvzqD_2E/viewform

IZAZOVI i POTREBE obrtnika na području Varaždinske županije – Posredovanje, savjetovanje, knjigovodstvo, grafičke i informatičke usluge i sl.

https://docs.google.com/forms/d/1jM8SGWYAIZUh30BsT5Q7dFV6AHV85-_Hi-9xETh3Av8/viewform