Hrvatska obrtnička komora se izborila za jednostavnije poslovanje obrtnicima u građevini

Hrvatska obrtnička komora se izborila za jednostavnije poslovanje obrtnicima u građevini

Obrtnici u građevini s majstorskim ispitom ubuduće neće imati nepotrebnu i skupu obavezu zapošljavanja inženjera - voditelja radova.

Zahvaljujući u Saboru izglasanoj izmjeni Zakona o poslovima ii djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, obrtnicima je omogućeno jednostavnije poslovanje u onom segmentu obavljanja građevinske djelatnosti za koju su stekli obrazovanje i položili majstorski ispit.

Prva izmjena ovog Zakona izgleda ovako:

(1)  Poslove vođenja manje složenih radova, osim osobe iz članka 25. ovoga Zakona, može obavljati osoba koja je završila odgovarajuću srednju školu po programu za tehničara odgovarajuće struke te ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci i položen stručni ispit, odnosno osoba koja ima položen majstorski ispit ili priznati majstorski status iz područja graditeljstva koja te poslove obavlja u okviru svojeg majstorskog zvanja.

(2)   Manje složene radove koje vode osobe iz stavka 1. ovoga članka propisat će ministar pravilnikom.

Promjene su donijete uz veliki napor HOK-a, iz kojega su od dana donošenja Zakona 2015. godine, ulagali velike napore da se on promijeni, a što 11. prosinca i jest.