HOK Obrtnik plus - privremena obustava korištenja popusta kod INA-e

HOK Obrtnik plus - privremena obustava korištenja popusta kod INA-e

Od 5. srpnja 2022. godine  privremeno je obustavljeno korištenje dogovorenih popusta kod INA-e za članove HOK-a, a u sklopu programa HOK Obrtnik plus.

Temeljem posljednje Uredbe o dopunama Uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata od 20. lipnja 2022. godine, kao i Uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih i veleprodajnih cijena naftnih derivata od 4. srpnja 2022. godine, kojima su „zamrznute“ maloprodajne cijene na benzinskim postajama (osim na autocestama gdje je definirana maksimalna maloprodajna marža), INA je primorana privremeno ukinuti popuste na svim maloprodajnim mjestima na proizvode EUROSUPER 95, EURODIESEL i EURODIESEL PLAVI.

Navedena privremena mjera biti će na snazi do ponovnog slobodnog formiranja maloprodajne cijene.