19. Obrtnički sajam Istre

19. Obrtnički sajam Istre

Prijavite se za izlaganje na 19. Obrtničkom sajmu Istre, koji će se održati u Puli (Karolina) u razdoblju od 6. do 9. listopada 2016. godine.

Kao i do sada, u organizaciju sajma, uz Obrtničku komoru Istarske županije uključili su se Istarska županija, Grad Pula i HGK – Županijska komora Pula, a očekujemo i pokroviteljstvo Ministarstva poduzetništva i obrta.

Sajam je namijenjen obrtnicima i malim poduzetnicima proizvodnih i srodnih djelatnosti, a svi izlagači imaju i mogućnost prodaje svojih proizvoda (pri čemu su sami odgovorni za fiskalizaciju i za poštivanje ostalih zakonskih uvjeta) Tema 19. Obrtničkog sajma Istre je energetska učinkovitost.

U nasatvku se nalazi obrazac prijave za sajam, a sve zainteresirane molimo da, prije ispunjavanja prijave, prouče sajamski pravilnik.

Rok za dostavu popunjene prijave je 22. rujan 2016.

Sajamski pravilnik

PRIJAVA – 19. Obrtnički sajam Istre